จำนวนผู้เข้าชม

วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561

เกิดมาต้องตอบแทน บุญคุณแผ่นดินทีมงาน ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ได้เดินทางไปรดน้ำขอพรวันสงกรานต์ย้อนหลัง


เกิดมาต้องตอบแทน บุญคุณแผ่นดิน ทีมงาน ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ได้เดินทางไปรดน้ำขอพรวันสงกรานต์ย้อนหลังศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน และ ทีมงานรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกทีมงานรายการคืนคุณให้แผ่นดินเสร็จภาระกิจในการบันทึกเทปในการถ่ายทำฝายมีชีวิตที่บ้านไร่ตะวันหวาน อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
     ทีมงานได้เดินทางไปรดน้ำขอพรวันสงกรานต์ย้อนหลัง

 พลโท ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ ๔ ผอ.รมน.ภาค๔  และพญ.คุณหญิง พรทิพย์ โรจนสุนันท์
         
  


   ประธานในพิธีเททองกลีบดอกบัวหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด ณ วัดวิเชียรรังสฤษฏิ์( ห้วยรักษ์ไม้ ) ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช  ที่ผ่านมา


Cr.รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น