จำนวนผู้เข้าชม

วันเสาร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2561

พล.ต.กฤษดา พงษ์สามารถ ผบ.พล.ร.5 เป็นประธานในพิธีมอบนโยบายการฝึกทหารใหม่ ประจำปี 61 หน่วย นขต.บก.พล.ร.5 ภายในค่ายเทพสตรีศรีสุนทร


พล.ต.กฤษดา พงษ์สามารถ    ผบ.พล.ร.เป็นประธานในพิธีมอบนโยบายการฝึกทหารใหม่ ประจำปี 61 หน่วย นขต.บก.พล.ร.ภายในค่ายเทพสตรีศรีสุนทร              เมื่อวันที่ 28 เม.ย.61เวลา 14.00น. พล.ต.กฤษดา พงษ์สามารถ    ผบ.พล.ร.5 เป็นประธานในพิธีมอบนโยบายการฝึกทหารใหม่ ประจำปี 61 หน่วย นขต.บก.พล.ร.5 ภายในค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ณ อาคารถาวรเศรษฐ ช.พัน.5 พล.ร.5

          โดยมี ผบ.หน่วย,ผู้ฝึก,ผช.ผู้ฝึก,ครูนายสิบ และ ครูทหารใหม่ เข้ารับฟังนโยบาย ความพร้อม/มาตรฐานของหน่วย,การดูแลสิทธิ/สวัสดิการ/คุณภาพชีวิต กพ. ,การป้องกัน/รักษาโรคลมร้อน,การลงทัณฑ์ตามกฎระเบียบ/แบบธรรมเนียมทางทหาร การระมัดระวังการใช้สื่อโซเชี่ยลมีเดียสังคมออนไลน์ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการฝึก ของ มทภ.4 และ ผบ.ทบ. ต่อไป

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น