จำนวนผู้เข้าชม

วันเสาร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2561

ปัตตานี พล.ต.วิชาญ สุขสง รอง มทภ.4/ผอ.ศปพร. เป็นประธาน การประชุม ผบ.พัน.อรบ.และผบ.ร้อยอรบ.(อิสระ)


 ปัตตานี พล.ต.วิชาญ สุขสง รอง มทภ.4/ผอ.ศปพร. เป็นประธาน การประชุม ผบ.พัน.อรบ.และผบ.ร้อยอรบ.(อิสระ)             เมื่อวันที่ 28 เม.ย.61 พล.ต.วิชาญ สุขสง รอง มทภ.4/ผอ.ศปพร. เป็นประธาน การประชุม ผบ.พัน.อรบ.และผบ.ร้อยอรบ.(อิสระ) ณ ห้องประชุมตลาดกลางการเกษตร จ.ปัตตานี เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน(อรบ.) ลดช่องว่าง สร้างความเข้าใจ

            โดยได้ชี้แจงเรื่อง การพูดคุยเพื่อสันติสุข, แนวทางการดูแลชุมชนไทยพุทธ, แนวทางการดูแลวัดและพระสงฆ์, แนวทางการขับเคลื่อนโครงการราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านและความคืบหน้าการดำเนินการ ///


         /ได้เน้นย้ำ 1. บทบาทหน้าที่ของ อรบ. ในการดูแลชุมชน/หมู่บ้าน ของตนเอง ไม่ไปรุกรานใคร...2.ให้เป็นแกนหลักการจัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดี, การดูแลวัด/พระสงฆ์ และกิจกรรมจิตอาสา.....3.อย่าใช้ชื่อโครงการพระราชดำริ หรือโครงการราษฎรอาสาสมัครรักษาหมู่บ้านไปเคลื่อนไหวทางการเมือง การทำผิดกฎหมาย การบุกรุกป่า และสร้างอิทธิพลในพื้นที่.....4.จุดยืนของศปพร.จะสานต่อ ต่อยอด และพัฒนาโครงการให้เดินหน้าต่อไป

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น