จำนวนผู้เข้าชม

วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561

กองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ลงพื้นใกล้ชิดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เกาะพีพี จ.กระบี่ แนะ 3 ป สร้างความเชื่อมั่นและทัศนคดิที่ดีต่อการท่องเที่ยวไทย (ชมคลิป)


กองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ลงพื้นใกล้ชิดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เกาะพีพี จ.กระบี่ แนะ 3 ป สร้างความเชื่อมั่นและทัศนคดิที่ดีต่อการท่องเที่ยวไทย (ชมคลิป)

       เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2561นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช ผู้อำนวยการกองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่เกาะพีพี ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังจังหวัดกระบี่ และของโลก เพื่อประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำนักท่องเที่ยวในการป้องกันภัยจากการท่องเที่ยวรวมถึงช่องทางการติดต่อขอความช่วยเหลือเมื่อประสบภัย

       พร้อมทั้งได้แจกคู่มือสำหรับนักท่องเที่ยวข้อที่ควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติ  Do’s & Don’ts  Guidelines for Tourists  จำนวน 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ฟรีแก่นักท่องเที่ยวเพื่อให้การท่องเที่ยวเต็มไปด้วยรอยยิ้มตลอดทริป ปัจจุบันมีศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจำนวน 46 จังหวัด มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ทั้งสิ้น 221 คน และภายในปี 2562 คาดหวังจะเปิดศูนย์ช่วยเหลือฯ ให้ครบทั่วประเทศ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 250 คน

        โดยหลักแนวคิด 3 ป. ได้แก่ ประชาสัมพันธ์ - ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ให้ความช่วยเหลือ ดูแล และ กำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว เมื่อนักท่องเที่ยวประสบภัยจากการท่องเที่ยวหรือถูกหลอกลวง ป้องกันภัย - ให้คำแนะนำ จากการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆปกป้อง - ให้ความช่วยเหลือเยียวยาและคุ้มครองสิทธินักท่องเที่ยว และบรรเทาเหตุเบื้องต้นแก่นักท่องเที่ยวที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาการหลอกลวง

      

         หรือเป็นผู้ประสบภัยทางการท่องเที่ยว อำนวยความสะดวก ให้แก่นักท่องเที่ยวในเรื่องการดำเนินคดีกรณีที่ต้องมีการขึ้นศาล การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจและสร้างทัศนคติอันดีต่อนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก โดยคาดหวังว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยนั้นจะเติบโตสามารถสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศไทยตามเป้าหมาย


ขอบคุณข้อมูลภาพ/ข่าว/กระบี่
ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง รายงาน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น