จำนวนผู้เข้าชม

วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561

ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ และอ.ลำทับ ประชุมชี้แจง กับ ผู้นำชุมชน ชาวบ้านหลังจากได้ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราวชนิดโรคพิษสุนัขบ้า เป็นระยะเวลา 30วัน ห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์ เตรียมฉีดวัคซีนป้องกัน สุนัขจรจัด ที่มีอยู่กว่า 300 ตัว (ชมคลิป)


ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ และอ.ลำทับ ประชุมชี้แจง กับ ผู้นำชุมชน ชาวบ้านหลังจากได้ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราวชนิดโรคพิษสุนัขบ้า  เป็นระยะเวลา 30วัน ห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์ เตรียมฉีดวัคซีนป้องกัน สุนัขจรจัด ที่มีอยู่กว่า 300 ตัว (ชมคลิป)

         นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ ประชุมชี้แจง กับ ผู้นำชุมชน ชาวบ้าน ตำบลทุ่งไทรทอง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่  หลังจากได้ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราวชนิดโรคพิษสุนัขบ้า  พื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งไทรทอง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ และรัศมี 5 กิโลเมตร  รอบจุดเกิดโรค  ระหว่างวันที่ 19 เมษายน ถึง วันที่ 18 พฤษภาคม

       หลังจากพบสุนัขจรจุดติดเชื่อโรคพิษสุนัขบ้า ตาย  1 ตัว  โดยห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ตามประกาศเว้นแต่ได้รับอนุญาต และสัตว์แพทย์สามารถสั่งดำเนินการกับสัตว์ป่วยหรือสงสัยว่าป่วยหรือสงสัยว่าเป็นพาหะของโรคระบาดได้ทันที


         นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ กล่าวว่า หลังจากจากนี้จะมีมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่อำเภอลำทับ อย่างเข้มงวด เนื่องจากพบว่ามีการระบาดอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปลายปีที่ผ่าน จนถึงปัจจุบัน พบสุนัขติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าแล้ว รวม 6 ตัว   เนื่องจากมีพื้นที่ติดกับ จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดตรัง ที่มีการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า  

       โดย ร่วม กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับ สุนัขจร แมว ที่มีเจ้าของ และสุนัขจรจัด ที่อาศัยอยู่ตาม ชุมชน ที่สาธารณะ วัด ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป ส่วนสุนัขจรจัดที่อาศัยอยู่ภายในสวนปาล์มน้ำมัน และพื้นที่ ที่ทิ้งขยะ  รวม กว่า 300 ตัว  กังวลว่า จับตัวมาทำการฉีดวัคซีนได้อยาก

   ขอบคุณ  น้าเมศ มากผล รายงาน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น