จำนวนผู้เข้าชม

วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2561

นายประสิทธิ์ แสงรุ่งเรือง เลขาธิการสหพันธ์สื่อมวลชนอาเซียนยูม่าร์ (UMA) พร้อมทั้งคณะกรรมการยูม่าร์และที่ปรึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณไชยยงค์ มณีรุ่งสกุลที่ได้รับการเลือกตั้งจากการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ให้เป็นนายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย


 นายประสิทธิ์ แสงรุ่งเรือง เลขาธิการสหพันธ์สื่อมวลชนอาเซียนยูม่าร์ (UMA)  พร้อมทั้งคณะกรรมการยูม่าร์และที่ปรึกษา   ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณไชยยงค์ มณีรุ่งสกุลที่ได้รับการเลือกตั้งจากการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ให้เป็นนายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย 

        


             เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2561 นายประสิทธิ์ แสงรุ่งเรือง เลขาธิการสหพันธ์สื่อมวลชนอาเซียนยูม่าร์ (UMA)  พร้อมทั้งคณะกรรมการยูม่าร์และที่ปรึกษา

           ร่วมแสดงความยินดีกับ นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล ที่ปรึกษาสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สนพท.) ที่ได้รับการเลือกตั้งจากการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ให้เป็นนายกสมาคมฯ สนพท. เลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงแรมอินโดจีน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น