จำนวนผู้เข้าชม

วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2561

“ไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล”นายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทย ได้รับความไว้วางใจนั่งตำแหน่งนายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย อีกตำแหน่ง


ไชยยงค์  มณีรุ่งสกุลนายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทย ได้รับความไว้วางใจนั่งตำแหน่งนายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย อีกตำแหน่ง


             เมื่อวันที  24 มีนาคม 2561 ที่ห้องประชุมโรงแรมอินโดจีน ต.บ้านใหม่หนองไทร อ.อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นายโปรย สมบัติ นายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 

           ซึ่งในปีนี้นายโปรย สมบัติ ซึ่งนั่งตำแหน่งนายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทยครบวาระ 2 ปี ในการประชุมครั้งนี้จึงมีการเลือกตั้งนายกสมาคมฯคนใหม่ พร้อมคณะกรรมการอีก 15 ท่าน หลังจากที่ในช่วงเช้าได้เปิดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ทางนายโปรยฯและคณะกรรมการชุดเก่าได้มีการชี้แจงตามวาระต่างๆที่ทางคณะกรรมการได้บริหารสมาคมฯครบวาระ 2 ปี

         ต่อจากนั้นเวลาช่วงบ่ายก็ได้จัดให้มีการเลือกตั้งนายกสมาคมฯพร้อมคณะกรรมการชุดใหม่ โดยมีสมาชิกสมาคมฯเสนอผู้เข้ารับเลือกเป็นนายกสมาคมฯ ถึง 4 ท่าน ประกอบด้วย หมายเลข 1 นายสุรินทร์ ชัยวีระไทย หมายเลข 2 นายโปรย สมบัติ หมายเลข 3 นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล และหมายเลข 4 นายศตวรรษ วงค์ประทุม แต่นายศตวรรษฯไม่มาแสดงตัว จึงถือว่าสาระสิทธิ์

        ในการเลือกตั้งครั้งนี้ สมาชิกสมาคมฯได้เลือกให้คุณชายชาตรี ลิ้มจรูญ อดีต นายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการเลือกตั้ง นายกสมาคมฯในครั้งนี้ โดยยึดเอาสมาชิกที่มาลงทะเบียนสมาชิกสามัญ และลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมประจำปี ซึ่งมียอดสมาชิกมาลงทะเบียน จำนวน 196 ต่อจากนั้นประธานในการเลือกตั้งได้ขานชื่อสมาชิกที่มีสิทธิ์ลงคะแนนให้มารับบัตรลงคะแนนพร้อมให้ลงคะแนนโดยการระบุชื่อและหมายเลข ของผู้ลงชิงตำแหน่งนายกสมาคมฯ


      หลังสมาชิกสมาคมฯได้ลงคะแนนเสร็จเรียบร้อย นายชายชาตรีฯ ประธานในการเลือกตั้ง ก็ได้แต่งตั้งกรรมการในการเลือกตั้ง พร้อมเริ่มนับคะแนน ผลปรากฏว่าผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย มีคะแนนมาเป็นอันดับที่ 1 คือ คุณไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล ได้ 67 คะแนน อันดับที่ 2 ได้แก่คุณสุรินทร์ ชัยวีระไทย ได้คะแนน 36 คะแนน และอันดับสึดท้ายได้แก่คุณโปรย สมบัติ ได้เพียง 13 คะแนน และมีบัตรเสีย จำนวน 7 ใบ และมีผู้ไม่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งอีกจำนวนหนึ่ง

     ซึ่งหลังการเลือกตั้งนายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล นายกสมาคมฯคนใหม่ ได้กล่าวขอบคุณสมาชิกสมาคมฯทุกๆท่าน ที่ให้เกียรติและไว้วางใจเลือกตนเองขึ้นมาเป็นนายกสมาคมฯในครั้ง ซึ่งทางนายไชยยงค์ฯนายกสมาคมฯกล่าวว่าจะใช้กำลังและสติปัญญาที่มีอยู่ทั้งหมดสร้างชื่อเสียงพร้อมพัฒนาสมาคมฯให้เดินหน้าไปด้วยความโปร่งใส


     ซึ่งต่อจากนี้ไปนายไชยยงค์ฯจะเป็นนายกสมาคมฯถึงสองสมาคม คือนายกสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทย และสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทยอีกด้วย
ขอบคุณ ปรีชา  สถิตเรืองศักดิ์ หาดใหญ่

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น