จำนวนผู้เข้าชม

วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561

พมจ.ยะลา ชี้แจงกรณีนายลาเตะ สุหลง ชายพิการ ร้องขอห้องน้ำ หลังสื่อบางแขนงลงข่าวมั่วพมจ.ยะลา ชี้แจงกรณีนายลาเตะ สุหลง   ชายพิการ ร้องขอห้องน้ำ หลังสื่อบางแขนงลงข่าวมั่ว


         เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 นางนุชนารถ โรจนอุดมศาสตร์นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา เปิดเผยถึงกรณีสื่อมวลชนบางแขนงและสื่อโซเชียลมีเดียได้ออกข่าวกรณีนายลาเตะ สุหลง ว่าเคยเรียกร้อง ขอห้องน้ำมาโดยตลอดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ไม่มีความคืบหน้าจนถึงปัจจุบันนั้นในนามศูนย์บริการคนพิการจังหวัดยะลา สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา

          ขอชี้แจ้งให้ทราบว่าหน่วยงานภาครัฐไม่ได้เพิกเฉยหรือทอดทิ้งบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด สำหรับการช่วยเหลือบุคคลดังกล่าวที่ผ่านมา ทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา ดำเนินการช่วยเหลือจัดทำบัตรประจำตัวคนพิการ

         เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ได้รับสิทธิในการรักษาพยาบาลฟรี ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น จากบัตรประกันสุขภาพบัตร ท.74เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา ได้ให้ความช่วยเหลือ     เป็นสิ่งของอุปโภค-บริโภค ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 - 2561 จากโครงการจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดยะลา


              นางนุชนารถ  ยังเผยว่าสำหรับนายลาเตะ สุหลง ได้ทำบัตรประจำตัวคนพิการสูญหายสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา ให้ความช่วยเหลือออกบัตรประจำตัวคนพิการแทนใหม่ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา รับลงทะเบียนการให้บริการผู้ช่วยคนพิการจะได้รับบริการในงบประมาณ 2561 ตั้งแต่เดือน เมษายน2561 เป็นต้นไปสำพร้อมรับลงทะเบียนการให้ความช่วยเหลือปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย (สร้างห้องน้ำ) องค์การบริหารส่วนตำบลยะหาได้ส่งเอกสารการขอรับสนับสนุนงบประมาณมายังสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา 

          เมื่อต้นปีงบประมาณในวันที่ 28 ธันวาคม 2560 และสำนักงานพัฒนาสังคมแลความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา เพิ่งได้รับสนับสนุนงบประมาณ และผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้อนุมัติหลักการเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ขณะนี้อยู่ในระหว่างการเริ่มดำเนินการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลยะหา

             นางนุชนารถ ยังเผยวต่อว่า องค์การบริหารส่วนตำบลยะหาได้ให้ความช่วยเหลือเป็นเบี้ยความพิการรายเดือนๆละ    800 บาท ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 และได้ให้ความช่วยเหลือเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายเดือนๆละ 600 บาท ได้รับเงินดังกล่าวตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557

            และยังได้อำนวยความสะดวกรับ-ส่งนายลาเตะ สุหลง เข้ารับการรักษาตัว เมื่อนายลาเตะ สุหลง มีอาการเจ็บป่วยทุกครั้ง ทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา ได้มีแผนการดำเนินการให้ความช่วยเหลือครอบครัวของนายลาเตะ สุหลง มาก่อนหน้า ที่จะมีสื่อมวลชนบางแขนง และได้ลงในโซเชี่ยล    

            โดยมีแผนการให้ความช่วยเหลือ ได้แก่ การสงเคราะห์ครอบครัวคนพิการและการสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยรวมถึงเกี่ยวกับการสนับสนุนด้านอาชีพ เป็นต้น ทั้งนี้ ถ้าหากท่านต้องการทราบรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามโดยตรงที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 073-212961, 073-243004

ขอบคุณมูกะตา หะไร จ.ยะลา

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น