จำนวนผู้เข้าชม

วันพุธที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2561

สตูล เกษตรกรไอเดียดีปลูกผักอินทรีย์บนกระเบื้องมุงหลังคา (ชมคลิป)


สตูล เกษตรกรไอเดียดีปลูกผักอินทรีย์บนกระเบื้องมุงหลังคา (ชมคลิป)


       เมื่อวันที่  5 มีนาคม 2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายสมหมาย บรรณา อายุ 54 ปี ประธานกลุ่มแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรธรรมชาติ ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล ใช้เนื้อที่ 5 ไร่กับสมาชิก 33 คน พลิกฟื้นผืนดินโดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงร.9 มาปรับใช้ในที่ดินและจัดสรรพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยปลูกผลไม้ ปลูกไผ่ เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลาและปลูกผักอินทรีย์ โดยเฉพาะผักอินทรีย์นั้นนายสมหมาย และนายอนันต์ กูสนั่น รองประธานกลุ่ม ได้ทดลองปลูกผักอินทรีย์บนกระเบื้องมุงหลังคา ปรากฏว่าได้ผลดีเกินคาด


          นายสมหมายกล่าวว่าการปลูกผักบนกระเบื้องนั้นได้ยกพื้นสูงระดับเอว จากนั้นนำกระเบื้องมาวางและนำดินมาใส่จนเต็มกระเบื้อง ปลูกผักกาดขาว คะน้า และผักกวางตุ้ง การปลูกผักอินทรีย์ดีกว่าการใช้ปุ๋ยเคมีในทุกมิติ ทั้งเรื่องของความปลอดภัย ราคาผลผลิต ประหยัด และแรงงาน โดยเฉพาะผักอินทรีย์นั้นกำลังได้รับความนิยมของลูกค้า

          หากเปรียบเทียบผักที่ปลูกหากปลูกด้วยปุ๋ยเคมีจะอยู่ที่ก.ก.ละ30 บาท หากเป็นปุ๋ยอินทรีย์ตกก.กละ 50 บาท ปลูกผักบนกระเบื้องสามารถปลูกได้ทั้งปี แมลงไม่รบกวน เป็นการลดต้นทุนเข้ากับภาวะเศรษฐกิจในช่วงนี้ โดยนายสมหมาย บอกว่าตนยึดหลักความซื่อสัตย์ สุจริต พึ่งพาตนเอง ที่ในหลวงร.9ทรงตรัสอยุ่ตลอด             และนำพากลุ่มให้ดำเนินไปได้อย่างมั่นคง ในแต่ละวันจะมีรายได้จากการขายผักวันละ 1,500- 2,000 บาท ซึ่งผักอินทรีย์มีเท่าไหรก็ไม่พอ ต้องแบ่งสมาชิกมาคอยดูแลเพื่อให้มีจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในความพอเพียงนั้นต้องมีความขยันและขวนขวายหาความรู้ใหม่ๆมาใช้และทดลองทำด้วยตัวเอง ก็จะประสบความสำเร็จได้

ขอบคุณนิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...