จำนวนผู้เข้าชม

วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561

นราธิวาส พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จัดการแข่งขันกีฬาสร้างความสัมพันธ์ชายแดนใต้ระดับอำเภอ ปี 2561 (ชมคลิป)


นราธิวาส พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จัดการแข่งขันกีฬาสร้างความสัมพันธ์ชายแดนใต้ระดับอำเภอ ปี 2561 (ชมคลิป)


  ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ /ภาพข่าว


 เมื่อวันที 26 กุมภาพันธ์ 2561 ที่สนามกีฬาเทศบาลตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส นายวิชาญ  ชัยเศรษฐสัมพันธ์ นายอำเภอรือเสาะ ให้เกียรติเป็นประธานพีธีเปิดการจัดการแข่งขันกีฬาสร้างความสัมพันธ์ชายแดนใต้ระดับอำเภอ ประจำปี 2561 โดยมีนายนคเรศ  หลิกแก้ว   นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการรักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอรือเสาะ กล่าวรายงาน

     สำหรับการจัดการแข่งขันจัดการแข่งขันกีฬาสร้างความสัมพันธ์ชายแดนใต้ระดับอำเภอ  เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชน โดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลางในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของชุมชน ในการสร้างความสมานฉันท์ ความรัก ความสามัคคี สร้างทัศนคติที่ดีต่อกันระหว่างประชาชน ผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งจะส่งผลให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งพึ่งตนเองได้

        ประเภทกีฬาที่จะทำการแข่งขันมี 2 ประเภท คือ กีฬาสากล ได้แก่การแข่งขันฟุตบอลชาย และการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง  และกีฬาพื้นบ้าน  การแข่งขันวิ่งพลัดกระสอบ การแข่งขันวิ่งพลัดกาบหมาก และการแข่งขันวิ่งผลัดสามขา


0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...