จำนวนผู้เข้าชม

วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2561

สตูล พันเอก นิคม ทองอินทร์แก้ว เปิดโครงการหมู่บ้านคู่ขนานชายแดนไทย-มาเลเซีย ประจำปีงบประมาณ 2561

สตูล พันเอก นิคม ทองอินทร์แก้ว เปิดโครงการหมู่บ้านคู่ขนานชายแดนไทย-มาเลเซีย ประจำปีงบประมาณ 2561


       เมื่อวันที่  1 มีนาคม 2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561ที่ผ่านมาพันเอก นิคม ทองอินทร์แก้ว ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 5 เป็นประธานกล่าวต้อนรับ และเปิดโครงการหมู่บ้านคู่ขนานชายแดนไทย-มาเลเซีย ประจำปีงบประมาณ 2561 

        โดยมีร้อยเอกคนึง มณียม หัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน  หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 5  ร.ท.ประยูร เพ็ชรหิน ผบ.มว.ปล.ที่3 ร้อย.ร.5021 และผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน  โต๊ะอิหม่าม พี่น้องประชาชนจากบ้านเกตรี  หมู่ที่ 3 ต.เกตรี อ.เมือง จ.สตูล และประชาชนจากบ้านลูโบ๊ะซีเร๊ะ รัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย เข้าร่วมโครงการ


        พันเอก นิคม ทองอินทร์แก้ว กล่าวว่าตามนโยบายผู้บัญชาการทหารบก มีความต้องการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและมาเลเซีย ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดน ให้มีความเข้มแข็งและเป็นรูปธรรม ซึ่งจะแก้ไขปัญหาในพื้นที่คู่ขนานให้เกิดความมั่นคงปลอดภัย ทั้งในด้านคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างยั่งยืน และเท่าเทียมกันของทั้งสองประเทศ 

          อีกทั้ง เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านศิลปะวัฒนธรรม ซึ่งประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย สัมพันธ์ดังเป็นพี่น้องกัน มีความสัมพันธ์ไปมาหาสู่ ค้าขายกันโดยตลอด ในครั้งนี้นับว่าเป็นการร่วมกันพูดคุยสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดี และเพื่อวางแนวทางในการแก้ปัญหาในระดับท้องถิ่นได้ 

         โดยกิจกรรมวันนี้ประกอบด้วย การเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และคณะจากประเทศมาเลเซียจะเดินทางต่อเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ คฤหาสน์กูเด็น ซึ่งคาดว่าชาวมาเลเซียจะนำความรู้วัฒนธรรมที่ได้จากฝั่งไทยไปเผยแพร่ต่อ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกันต่อไป


 ขอบคุณนิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...