จำนวนผู้เข้าชม

วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561

อำเภอรือเสาะ จัดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหา จชต. “หลักสูตร วิทยากรเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ครู ข)(ชมคลิป)


อำเภอรือเสาะ  จัดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหา จชต. “หลักสูตร วิทยากรเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ครู ข)(ชมคลิป)

  ประพันธ   ฤทธิวงศ์/ภาพข่าว


       เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561  ที่ศาลาประชาคมอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส นายวิชาญ  ชัยเศรษฐสัมพันธ์ นายอำเภอรือเสาะ ให้เกียรติเป็นประธานพีธีเปิดจัดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหา จชต. ประจำปีงบประมาณ “หลักสูตร วิทยากรเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้


    
   ซ่ึ่งมี ว่าที่ พ.ต.สมศักดิ์  อุ้ยปัชณาวงศ์ ปลัดอำเภอรือเสาะผู้รับผิดชอบกลุ่มงานอำนวยความเป็นธรรม  หัวหน้าชุดวิทยากร ครู ก.ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรือเสาะ กล่าวรายงาน

         ซึ่งศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรือเสาะ มีความตระหนักในการสร้างความสุขสงบร่มเย็นให้กลับคืนมาสู่ประชาชนอำเภอรือเสาะ ให้ประชาชนมีได้มีวิถีชีวิตเมหือนดังในอดีต จึงได้จัดอบรมครั้งนี้ เพื่อสร้างการเรียนรู้กระบวนการ เทคนิคการทำงานเป็นทีม และพัฒนาทีมงานยุคใหม่ ที่สร้างสรรค์ทันสมัย สามารถสร้างทีม         และเครือข่ายในการสนับสนุนการสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้วิทยากร เสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ทีมวิทยากร ครู ข.) ไปดำเนินการขยายผลลงสู่ระดับตำบล/หมู่บ้าน      ในการนี้ มีผู้เข้าอบรม ประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้านจำนวน 72 คน บัณฑิตแรงงาจำนวน 11 คน ลูกจ้างเยียวยาจำนวน 111 คน รวมทั้งสิ้น 261 ในการอบรมครั้งนี้ครั้งที่ 4 ใช้เวลาในการอบรม 1 วัน โดยมีทีมวิทยากรที่ผ่านการอบรม ที่ผ่านการอบรม ครู ก. จำนวน 10 ท่านเป็นวิทยากรการอบรม


0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...