จำนวนผู้เข้าชม

วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2561

พล.อ.มณี จันทร์ทิพย์ ผทพ.ของรัฐบาล /ที่ปรึกษา ผอ.รมน.ภาค ๔ ร่วมต้อนรับคณะ พล.อ.พัชรพงษ์ อินทรสุวรรณ หน.คทง.สานต่อที่พ่อทำ/ปษ.ผอ.ศปร.บก.ทท. และคณะ พร้อมด้วย นายธนวัฒน์ แซ่เจียง กรรมการบริหาร บ.อาร์.ที.โกลเบิล กรุ๊ป จก. พร้อมมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนด้านการศึกษา

         พล.อ.มณี จันทร์ทิพย์ ผทพ.ของรัฐบาล /ที่ปรึกษา ผอ.รมน.ภาค ๔ ร่วมต้อนรับคณะ พล.อ.พัชรพงษ์ อินทรสุวรรณ หน.คทง.สานต่อที่พ่อทำ/ปษ.ผอ.ศปร.บก.ทท. และคณะ พร้อมด้วย นายธนวัฒน์ แซ่เจียง กรรมการบริหาร บ.อาร์.ที.โกลเบิล กรุ๊ป จก. พร้อมมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนด้านการศึกษา 


        เมื่อวันที่  10 มี.ค.61 , เวลา 0930 พล.อ.มณี จันทร์ทิพย์ ผทพ.ของรัฐบาล /ที่ปรึกษา ผอ.รมน.ภาค ๔ ร่วมต้อนรับคณะ พล.อ.พัชรพงษ์ อินทรสุวรรณ หน.คทง.สานต่อที่พ่อทำ/ปษ.ผอ.ศปร.บก.ทท. และคณะ พร้อมด้วย นายธนวัฒน์ แซ่เจียง กรรมการบริหาร บ.อาร์.ที.โกลเบิล กรุ๊ป จก.


        พร้อมมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนด้านการศึกษา ให้แก่ รร.บ้านตาชี และ รร.บ้านบาละ ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา โรงเรียนละ5ชุด รวมจำนวน10ชุดและมอบอุปกรณ์เครื่องฉายภาพจากคอมพิวเตอร์พร้อมจอโปรเจคเตอร์ 1 ชุด ให้แก่ สมาพันธ์ไทยพุทธ จชต

     
  และเข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังปัญหา ข้อขัดข้อง แนวทางการพัฒนาหมู่บ้าน โดยคณะกรรมการหมู่บ้าน ต่อจากนั้น พล.อ.มณี จันทร์ทิพย์ ผทพ.ของรัฐบาล /ที่ปรึกษา ผอ.รมน.ภาค ๔ ได้ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน  ณ อบต.ตาชี อ.ยะหา จว.ย.ล. เพื่อติดตามความคืบหน้าการพัฒนาหมู่บ้าน มีประเด็นสำคัญดังนี้

        1.เรื่องการทำฝายจะทำหนังสือไปถึง รมต ช่วยเกษตรและสหกรณ์ ให้ทางหมู่บ้านจัดทำประชาคมชาวบ้าน เพื่อรวบรวมและส่งให้ พล.อ.มณี จันทร์ทิพย์เพื่อเสนอต่อไปยัง หน.คณะทำงานสานต่อที่พ่อทำ ต่อไป

        2.เรื่องการ รปภ พื้นที่ภายในหมู่บ้าน ให้ อรบ./ชรบ. ดูแลรับผิดชอบ ส่วน ฉก.ทพ.47 รับผิดชอบรอบนอกและเส้นทางเข้า-ออกหมู่บ้าน สำหรับการติดตั้ง cctv ชุดช่างมาทำการสำรวจเรียบร้อยแล้ว การฝึกทบทวนให้ทำการฝึกเป็นประจำทุกเดือน

        3.ปัญหายาเสพติดภายในหมู่บ้านให้ ฉก.ทพ.47 ประสาน โครงการญาลันนันบารู จัดวิทยากรมาบรรยาย เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อให้กับชุมชนร่วมคิด ร่วมทำ แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง

        4.กลุ่มเยาวชน ในพื้นที่ ต.ตาชี ต้องการอาชีพเสริม/กิจกรรมกีฬาขอให้กลุ่มเยาวชนจัดทำโครงการ เสนอพระอาจารย์คมกรี เพื่อเสนอต่อไปยัง ศอ.บต. ต่อไปในส่วนอุปกรณ์กีฬาให้ ฉก.ทพ.47 พิจารณาให้การสนับสนุนตามความเหมาะสม

         5.การจัดหาทุนเพื่อซื้อที่ดิน 17 ไร่เศษ เพื่อใช้เป็นพื้นที่ทำประโยชน์ส่วนรวมของหมู่บ้าน ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ

         6.การประชุมครั้งต่อไปจะ กำหนดอีกครั้ง เพื่อติดตามความคืบหน้าและติดตามงาน

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...