จำนวนผู้เข้าชม

วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561

พลเอก เชษฐา ฐานะจาโร นายกสมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทย - จีนคุณวิชัย มณีกืติกุล ประธานกรรมการ รายการคืนคุณให้แผ่นดินรองประธานบริหารสมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทย - จีนและทีมงานรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5 ได้รับคำเชิญจากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนเดินทางไปมณฑลเจิ่งโจ้ว สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อร่วมงานและบันทึกเทปงานสานสัมพันธ์ ระหว่างไทย - จีน ในการเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทย- มวยไทย ของประเทศไทย


พลเอก เชษฐา ฐานะจาโร นายกสมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทย - จีนคุณวิชัย มณีกืติกุล ประธานกรรมการ รายการคืนคุณให้แผ่นดินรองประธานบริหารสมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทย - จีนและทีมงานรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5 ได้รับคำเชิญจากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนเดินทางไปมณฑลเจิ่งโจ้ว สาธารณรัฐประชาชนจีน  เพื่อร่วมงานและบันทึกเทปงานสานสัมพันธ์ ระหว่างไทย - จีน ในการเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทย- มวยไทย ของประเทศไทย


พลเอก เชษฐา ฐานะจาโร นายกสมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทย - จีน

     คุณวิชัย มณีกืติกุล ประธานกรรมการ รายการคืนคุณให้แผ่นดินรองประธานบริหารสมาคมการค้าและอุตสาหกรรมไทย - จีน
      และทีมงานรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5

    ได้รับคำเชิญจากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนเดินทางไปมณฑลเจิ่งโจ้ว สาธารณรัฐประชาชนจีน

   เพื่อร่วมงานและบันทึกเทปงานสานสัมพันธ์ ระหว่างไทย - จีน ในการเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทย- มวยไทย ของประเทศไทย ในงานสานสัมพันธ์ไทย - จีน ณ มณฑลเจิ่งโจ้ว สาธารณรัฐประชาชนจีน


  รายการคืนคุณให้แผ่นดิน บันทึกเทปและประมวลภาพ- บรรยากาศมาฝากผู้ชมทางบ้านที่ชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

  Cr ศิริพร จงศิริ
ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน
ททบ.5

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น