จำนวนผู้เข้าชม

วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2561

กระบี่จัดพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561 (ชมคลิป)


กระบี่จัดพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561 (ชมคลิป)


        เมื่อวันที่18มีนาคม 61ที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดกระบี่ นายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561ที่ตรงกับวันที่ 18 มีนาคมของทุกปี

         เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลแห่งแรกเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 

        ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงและเป็นการวางรากฐานในการปกครองท้องถิ่นที่สำคัญยิ่งอันนำไปสู่การวางรากฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตย มาจนถึงทุกวันนี้เป็นระยะเวลา 113 ปี

        จากนั้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้าราชการ พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

       เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในส่วนของจังหวัดกระบี่นั้นมีหน่วยงานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 8 อำเภอประกอบไปด้วย 1 อบจ. 13 เทศบาล และ 48 อบต...

ขอบคุณกระบี่ : ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง รายงาน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น