จำนวนผู้เข้าชม

วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2561

ยะลา พล.อ.มณี จันทร์ทิพย์ ผทพ.รัฐบาล/ ที่ปรึกษา ผอ.รมน.ภาค 4 เป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคี ณ ที่พักสงฆ์บ้านสันติ 2 ต.แม่หวาด อ.ธารโต


 ยะลา พล.อ.มณี  จันทร์ทิพย์ ผทพ.รัฐบาล/ ที่ปรึกษา ผอ.รมน.ภาค 4 เป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคี ณ ที่พักสงฆ์บ้านสันติ 2 ต.แม่หวาด อ.ธารโต


        เมื่อวันที่  25 มี.ค.61 เวลา 1300 พล.อ.มณี  จันทร์ทิพย์ ผทพ.รัฐบาล/ ที่ปรึกษา ผอ.รมน.ภาค 4 เป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคี ณ ที่พักสงฆ์บ้านสันติ 2 ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา โดยมี รองเจ้าคณะจังหวัด พระโสภณธรรมมุนี, เจ้าคณะตำบล, พี่น้องราษฎรไทยพุทธ หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 7, 9, บ้านภักดี, บ้านฉลองชัย, บ้านคีรีเขต, บ้านคอกช้าง, บ้านวังไทร และบ้าน กม.40

        เพื่อรวบรวมปัจจัยสมทบทุนสร้างกำแพงรอบที่พักสงฆ์ปรับปรุงเสนาสนะ รวมยอดเงินผ้าป่า  405,462 บาท (สี่แสนห้าพันสี่ร้อยหกสิบสองบาทถ้วน )       หลังจากนั้นได้ประชุม ประสานงานราษฎร เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อน ซึ่งผู้แทนพิเศษของรัฐบาลจะได้นำประเด็นความเดือดร้อนเสนอให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อไป

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น