จำนวนผู้เข้าชม

วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2561

ศอ.บต. ร่วมกับสถานศึกษาในจชต. นำเยาวชนลงพื้นที่ศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริ และงานด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อจุดประกายความคิด สร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนมีความคิด และรู้ถึงสถานการณ์ปัจจุบันศอ.บต. ร่วมกับสถานศึกษาในจชต. นำเยาวชนลงพื้นที่ศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริ และงานด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อจุดประกายความคิด สร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนมีความคิด และรู้ถึงสถานการณ์ปัจจุบัน

       เมื่อเร็วๆนี้ สำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นำโดยนางอามีนา ไชยกุล  นักวิเคราะห์นโยบานและแผน      ชำนาญการพิเศษ ได้นำครูและนักเรียนโรงเรียนในเครือข่ายพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน 90 คน ลงพื้นที่ทัศนศึกษาดูงานโครงการตามแนวทางพระราชดำริฯ ดูงานเรื่องกระบวนการผลิตไฟฟ้าเพื่อประชาชน ของโรงไฟฟ้าจะนะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา


       จากนั้นได้เดินทางทัศนศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีในอนาคต ที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ชมศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต และเยี่ยมชมองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 21 - 26 มีนาคม 2561 ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้รู้ถึงกระบวนการด้านวิทยาศาสตร์ที่อยู่รอบๆ ตัวของเรา สามารถถ่ายทอดเรื่องราวจากการทัศนศึกษาไปบอกให้กับเพื่อนในสถานศึกษาได้รู้ถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์ 

         อีกทั้งกิจกรรมนี้ยังเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วม เสริมสร้างความเข้าใจในการเปิดโลกทัศน์แก่เยาวชนในพื้นที่ และความสามัคคีอันดีระหว่างครูและนักเรียน การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอันจะนำไปสู่การแก้ปัญหาความไม่สงบ และนำสันติสุขกลับคืนสู่พื้นที่ภาคใต้ อีกด้วย


       นางอามีนา ไชยกุล กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จัดขึ้น เพื่อให้เยาวชนโรงเรียนในเครือข่ายพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เปิดโลกทัศน์ในการศึกษาความรู้เกี่ยวกับพลังงานสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัวของเรา ได้รู้ทักษะการดำเนินชีวิตทางด้านวิทยาศาสตร์

      ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการดำเนินชีวิตของมนุษย์เราทั้งสิ้น ดังนั้นเมื่อน้องๆ เยาวชนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบใกล้ชิดแล้วทำให้เกิดความสนุก และมีกำลังใจสำคัญต่อการศึกษาวิทยาศาสตร์มากขึ้น


        ด้านนายไพศาล เง๊าะ เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการเปิดเผยว่า ตนเองรู้สึกดีใจมากที่ได้เดินทางมาศึกษาดูงานในครั้งนี้ ทำให้ได้รับความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์มากมาย ที่ผ่านมาเราได้มองเรื่องวิทยาศาสตร์แค่ในห้องเรียนและทางโทรทัศน์เท่านั้น เมื่อได้มาดู และสัมผัสจริงๆ แล้ว จึงได้รู้ว่าตั้งแต่เราตื่นนอนและใช้ชีวิตประจำวันล้วนเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ทั้งสิ้น ขอขอบคุณ ศอ.บต. ที่จัดกิจกรรมดีๆ ทำให้ตนเองและเพื่อนๆ อีกหลายคนที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับความรู้มากมาย และสนุกกับการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นอีกด้วย

ขอบคุณมูกะตา หะไร จ.ยะลา

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น