จำนวนผู้เข้าชม

วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในบรมราชูปถัมภ์นำผ้าห่มกันหนาวพระราชทานมามอบช่วยเหลือแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ทั้ง 3 โรงเรียนของจังหวัดกระบี่


สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในบรมราชูปถัมภ์นำผ้าห่มกันหนาวพระราชทานมามอบช่วยเหลือแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ทั้ง 3 โรงเรียนของจังหวัดกระบี่


          เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 61)ที่หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ พันตำรวจโท หม่อมหลวง กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดกระบี่ เปิดกรวยถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

          ในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานเพื่อช่วยเหลือนักเรียนในความดูแลของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในพื้นที่จังหวัดกระบี่จำนวน 3 โรงเรียน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำผ้าห่มกันหนาวพระราชทานมามอบช่วยเหลือแก่นักเรียน โดยมีพันตำรวจโทหม่อมหลวงกิติบดี ประวิตรผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

        


   พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะในพระราชูปถัมภ์จังหวัดกระบี่นำผ้าห่มกันหนาวพระราชทานมอบแก่นักโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 จำนวน 296 ผืน โรงเรียนราชนุเคราะห์ 2 จำนวน 185 ผืน และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จำนวน 209 ผืน รวม จำนวน 690 ผืน ยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณมาสู่ครอบครัวของนักเรียนทุกคนอย่างหาที่สุดมิได้..

          ขอบคุณณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง รายงาน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น