จำนวนผู้เข้าชม

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

กระบี่ พิธีเปิดงานเกษตรแฟร์ และ OTOP จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2561 (ชมคลิป

 กระบี่ พิธีเปิดงานเกษตรแฟร์ และ OTOP จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2561 (ชมคลิป


       เมื่อวันที21กุมภาพันธ์ 2561 ณ ลานพระอาทิตย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่เป็นประธานในการเปิดงานเกษตรแฟร์ และ OTOP จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2561พร้อมด้วย นายสัจจพร จันทร์ศรีนวล ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ กล่าวรายงาน 

        โดยมีพี่น้องประชาชน ทั้งในจังหวัด และต่างจังหวัดเข้าร่วมงานในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก    การจัดงานเกษตรแฟร์ และ OTOP จังหวัดกระบี่ เกิดขึ้นภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดกระบี่ และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดกระบี่ จำนวน 27 หน่วยงาน  

        และสำหรับการจัดงานในครั้งนี้เพื่อ 1. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เสริมสร้างความเข้มแข็งและสร้างเครือข่ายความร่วมมือแก่กลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP และสินค้าทั่วไป  เปิดโอกาสให้เกษตรกรนำผลผลิตด้านพืชและสัตว์สู่เวทีการประกวด และเพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกร ประชาชนทั่วไป ได้เลือกซื้อสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ หลากหลาย ในราคาที่เป็นธรรม

        ซึ่งตลอดการจัดงาน ตั้งแต่วันที่ 20 – 26 กุมภาพันธ์ 2561 นี้ จะมีทั้งกิจกรรมอบรมสัมมนาทางวิชาการ การแสดงนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ กิจกรรมการประกวด อาทิ การประกวดกล้วยไม้     การประกวดแพะ การประกวดไก่แจ้ การประกวดบอนไซ กิจกรรมการแข่งขันกรีดยาง และการจำหน่ายสินค้าภาคการเกษตร ผลิตภัณฑ์ OTOP     และสินค้าทั่วไป จากกลุ่มร้านค้าทั่วประเทศ


     ทั้งนี้นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ได้กล่าวขอบคุณ ทุกๆหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดกระบี่ ที่เล็งเห็นและให้ความสำคัญต่อการพัฒนาอาชีพของประชาชนในจังหวัดกระบี่ ให้มีศักยภาพ         มีความเข้มแข็ง เปิดโอกาสให้ผู้ผลิตนำผลผลิตสู่เวทีในการประกวด และเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตสินค้า OTOP ทั่วประเทศ ได้มีศูนย์กลางในการแสดงและจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ และราคาเป็นธรรม


ขอบคุณ ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง รายงาน

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...