จำนวนผู้เข้าชม

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ในพื้นที่ จ.กระบี่ แห่ขึ้นทะเบียน และขออนุญาตทำงาน คึกคัก นายจ้างบ่นค่าขึ้นทะเบียนแพงกระบี่

แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ในพื้นที่ จ.กระบี่ แห่ขึ้นทะเบียน และขออนุญาตทำงาน คึกคัก นายจ้างบ่นค่าขึ้นทะเบียนแพงกระบี่
  เมื่อวันที 21 ก.พ. 2561ที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ( One Stop Service) ณ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ถนนท่าเรือ ตำบลไสไทย จังหวัดกระบี่ ได้มีนายจ้างพาแรงงานต่างด้าว ทั้งสัญชาติพม่า ลาวและกัมพูชา เดินทางมาขึ้นทะเบียนและขออนุญาตทำงาน กว่า 100 คน หลังจากใบอนุญาตทำงานได้หมดไปแล้ว ส่งผลให้บรรยากาศภายในศูนย์ฯเป็นไปอย่างคึกคัก โดยมีกลุ่มเป้าหมายแรงงานที่ต้องดำเนินการ ทั้งหมด 8,658 คน    


นางชวนชม บัวอนนท์ จัดหางานจังหวัดกระบี่ เปิดเผยว่า จังหวัดกระบี่ ได้จัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ( One Stop Service) ณ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ถนนท่าเรือ ตำบลไสไทย จังหวัดกระบี่ เพื่อจัดทำทะเบียนประวัติ และขออนุญาตทำงานสำหรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชาจำนวน 3 กลุ่ม 

ประกอบด้วย กลุ่มกิจการประมงทะเล และกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ ใบอนุญาตทำงานหมด เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 60 กลุ่มคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย(บัตรสีชมพู)ได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในราชอานาจักรไทยและทำงานถึงวันที่ 31 มี.ค.61และกลุ่มที่ดำเนินการตามคำสั่ง คสช.ที่ผ่านการคัดกรองนายจ้าง-ลูกจ้าง(ใบจับคู่)ที่ได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในราชอานาจักร และทำงานถึงวันที่ 31 มี.ค.61ทั้งนี้กำหนดดำเนินการให้กับแรงงานต่างด้าวทั้ง 3 กลุ่ม ที่ยังไม่พิสูจน์สัญชาติและไม่ได้ขออนุญาตทำงานด้วย โดยกำหนดเปิดการดำเนินการตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ.- 31 มี.ค.61 จากกลุ่มเป้าหมายแรงงานต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียนไว้ จำนวน 8,658 คน ได้เนินการขึ้นทะเบียนไปแล้ว กว่า 570 คน

 สำหรับแรงงานต่างด้าวที่ยังไม่พิสูจน์สัญชาติขอให้เร่งรัดดำเนินการพิสูจน์สัญชาติให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 30 มิ.ย.61 สำหรับปัญหาอุปสรรคที่นายจ้างนำแรงงานต่างด้าวมาขึ้นทะเบียนล่าช้า ทราบว่ายังไม่มีความพร้อมเรื่องค่าใช้จ่าย ตกคนละประมาณ 6,000 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่ หมายเลขโทรศัพท์ 075621527 075621112   

ขอบคุณข้อมูลภาพ/ข่าว/กระบี่

ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง รายงาน

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...