จำนวนผู้เข้าชม

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

สตูล ขนส่งสตูลจัดโครงการ “Happiness for All ความสุขทั่วไทย ส่งความปลอดภัยให้ทุกคน” (ชมคลิป)

สตูล ขนส่งสตูลจัดโครงการ “Happiness for All ความสุขทั่วไทย ส่งความปลอดภัยให้ทุกคน” (ชมคลิป)


           วันนี้ 22 ก.พ. 61ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อ เวลา 09.45 น. ที่สตารินทร์รีสอร์ท ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีส่งมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ ตามโครงการ  Happiness for All ความสุขทั่วไทย ส่งความปลอดภัยให้ทุกคน  โดยมีนางฐิตารีย์ รัตนพิเชฏฐชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา รองผู้ว่าราชการจังหวัด 


          พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้พิการ และผู้ดูแลผู้พิการเข้าร่วมกิจกรรม
นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล กล่าวว่า โครงการ  Happiness for All ความสุขทั่วไทย ส่งความปลอดภัยทุกคน  จัดขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อเป็นการมอบความสุขให้แก่ประชาชน โดยการดำเนินกิจกรรมโครงการ โดยกรมการขนส่งทางบก เพื่อแสดงออกถึงความห่วงใย ใส่ใจของภาครัฐ และต้องการส่งเสริมให้ผู้ประสบภัยจากการใช้รถ ใช้ถนน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถมีส่วนร่วมอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

       โดยเฉพาะกระทรวงคมนาคม เล็งเห็นถึงความสำคัญ และผลักดันเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนน มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้มีการตั้งเป้าเพื่อให้ประเทศไทย ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ และทุกภาคส่วนจะต้องมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา โดยจังหวัดสตูลก็จะผลักดันและสนับสนุนในความช่วยเหลือผู้ประสบภัยดังกล่าว รวมทั้งประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อดูแลช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

       ด้านนางเยาวนารถ ประสพสุขโชค ขนส่งจังหวัดสตูล กล่าวว่า กรมการขนส่งทางบก โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล จัดโครงการฯ เพื่อช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยจากการใช้รถ ใช้ถนน เพื่อให้ผู้พิการสามารถช่วยเหลือตนเองได้ ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจในการรณรงค์ ให้ประชาชนตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากอุบัติเหตุบนท้องถนน เป็นการกระตุ้นเตือนผู้ใช้รถ ใช้ถนน ให้คำนึงถึงความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย ที่กรมการขนส่งทางบก ได้ดำเนินการมาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

      สำหรับการจัดโครงการ “Happiness for All ความสุขทั่วไทย ส่งความปลอดภัยให้ทุกคนในครั้งนี้ จังหวัดสตูลมีจำนวนผู้พิการที่ได้รับการจัดสรรจำนวนทั้งสิ้น 5 ราย เป็นเงิน 201,000 บาท อุปกรณ์ให้ความช่วยเหลือประกอบด้วย รถนั่งธรรมดา รถนั่งไฟฟ้า เ
บาะรองนั่งป้องกันแผลกดทับ แขนเทียม ขาเทียม เตียงนอน ที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ และอื่น ๆ อีกจำนวนมาก

     ซึ่งนับได้ว่าเป็นการคืนความสุข การให้กำลังใจรวมถึงสร้างความมั่นใจแก่ผู้ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสามารถกลับมาช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้น และสามสารถอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข และได้รับเกียรติ จากดารานักแสดง เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีส่งมอบอุปกรณ์ดังกล่าว อาทิ กรุง ศรีวิไล , รอง เค้ามูลคดี , วินัย พันธุรักษ์ , สมบัติ เมทนี , บิณฑ์ บันลือฤทธิ์ , พิสุทธิ์ ทรัพย์วิจิตรฯ


ขอบคุณนิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...