จำนวนผู้เข้าชม

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

พัทลุง/ สำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง จัดโครงการ “ Happiness for All ความสุขทั่วไทย ส่งความปลอดภัยให้ทุกคน ปี 2 “ มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการพัทลุง/  สำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง จัดโครงการ “ Happiness for All  ความสุขทั่วไทย ส่งความปลอดภัยให้ทุกคน  ปี 2 “ มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการ 


            เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 61เวลา 10.00 น.วันที่ 22 กุมภาพันธ์ ที่โรงแรมชัยคณาธานี อ.เมืองพัทลุง นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยในการใช้รถใช้ถนน  ในโครงการ “ Happiness for All  ความสุขทั่วไทย ส่งความปลอดภัยให้ทุกคน  ปี 2 “ ซึ่งจัดโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง

            นายวสันต์  ยี่ตัน  ขนส่งจังหวัดพัทลุง กล่าวว่า จากการที่กรมขนส่งทางบก ได้นำรายได้ส่วนหนึ่งจากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ มาจัดซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยในการใช้รถใช้ถนนเป็นประจำทุกปี

            โดยกรมการขนส่งทางบกได้จัดให้มีโครงการ “ Happiness for All  ความสุขทั่วไทย ส่งความปลอดภัยให้ทุกคน  ปี 2 “เป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมของขวัญปีใหม่ 2561 ให้กับประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาล โดยจัดพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการ และจัดนิทรรศการแสดงผลงานจากการสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน


              อย่างไรก็ตาม การจัดโครงการ Happiness for All  ความสุขทั่วไทย ส่งความปลอดภัยให้ทุกคน ในครั้งนี้  ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 2  ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบถึงการดูแลความห่วงใย ใส่ใจ และการให้ความช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัย จากการใช้รถใช้ถนน  รวมทั้งเพื่อเป็นการเตือนให้ผู้ใช้รถใช้ถนน คำนึงถึงความปลอดภัยบนท้องถนนมากยิ่งขึ้น


            สำหรับวันนี้ผู้พิการที่ได้รับมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือในจังหวัดพัทลุง จำนวน 9 ราย ประกอบด้วยอุปกรณ์ขาเทียมใต้เข่าและระดับเหนือเข่า  จำนวน 3 ราย รถนั่งธรรมดา รถนั่งไฟฟ้า เตียงนอน 3 ไก ที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ และเบาะนั่งป้องกันแผลกดทับ จำนวน 6 ราย เป็นเงินที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ ปี 2560 ทั้งสิ้น  463,000 บาท

ขอบคุณ พัทลุง/ภาพข่าว แสงอรุณ  แดงมณี

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...