จำนวนผู้เข้าชม

วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

นราธิวาส โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ เปิดรั้วโรงเรียน เน้น ! ยึดหลัก “วิชาการเด่น กีฬาดัง ศาสนาดี”เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เยี่ยมชมการจัดสภาพการเรียนการสอน เพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกโรงเรียนที่จะศึกษาต่อ(มีคลิป)

นราธิวาส โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ เปิดรั้วโรงเรียน เน้น ! ยึดหลัก วิชาการเด่น กีฬาดัง ศาสนาดีเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เยี่ยมชมการจัดสภาพการเรียนการสอน เพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกโรงเรียนที่จะศึกษาต่อ (มีคลิป)

  ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ /บรรณาธิการ

             เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์  2561 โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 จัดกิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียน Open House ปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์โดยมีคณะครูนำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอรือเสาะ และศรีสาคร เข้าร่วมกิจกรรม

          ในงานมีกิจกรรม อาทิ การขับร้องเพลงสร้างสีสันจากวงดนตรี R.C.Band, การแสดงรำชุดลังกาสุกะ, การแสดงเต้น Cover Dance และกิจกรรมฐานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สร้างความสนุกสนานโดยสอดแทรกความรู้ทางวิชาการให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 9 ฐาน           ดังนี้ ฐานที่ 1 สังคมศึกษากับภาพยนตร์สั้นประวัติศาสตร์ไทยฐานที่ 2 คณิตคิดสนุกฐานที่ 3 วิทยาศาสตร์เพื่อการสร้างสรรค์ฐานที่ 4 Language is funฐานที่ 5 สนุกกับภาษา รู้ค่าความเป็นไทยฐานที่ 6 โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ฐานที่ 7 การงานอาชีพฯกับเศรษฐกิจพอเพียงฐานที่ 8 เยี่ยมชมพูมิทัศน์โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ และฐานที่ 9 โอเกะพาเพลิน


          โดยได้ได้รับเกียรติจาก นายเทิคศักดิ์  ถาวรสุทธิ์ อดีต ผอ.สพม.15 นายวอยารี  หะยีมะเย็ง อดีต ผอ.โรงเรียนนราธิวาส ร.ท.ปณิธาน  บุตรอยู่  หน.สถานีวิทยุทักษิณสัมพันธ์ ที่ 402 และนายอนุศักดิ์  พงษ์ศรีโรชน์คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ ผู้อำนวยการและคณะครูจากโรงเรียนต่างๆ
            โดยมีนายนิกร เซ้งเถียร ผอ.รร.รือเสาะชนูปถัมภ์กล่าวต้อนรับและ พบปะกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน  ซึ่งมีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆเข้าร่วม 25 โรงเรียน จำนวนกว่า 800 คน


      

     นายนิกร  เซ้งเถียร ผู้อำนวยการโรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนในเขตพื้นที่บริการได้เยี่ยมชมการจัดสภาพการเรียนการสอน ความพร้อมด้านสื่อเทคโนโลยี และสภาพแวดล้อม โดยยึดหลักวิชาการเด่น กีฬาดัง ศาสนาดี ต้องที่ “รือเสาะชนูปภัมถ์”

         เพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกโรงเรียนที่จะศึกษาต่อการรับนักเรียน ที่จะเปิดรับสมัครห้วงวันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์  นี้สำหรับนักเรียนทีมีความสามารพิเศษด้านการกีฬา ส่วนนักเรียนทั่วไป เปิดรับสมัครวันที่ 25- 28 มีนาคม 2561


0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...