จำนวนผู้เข้าชม

วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑วันคล้ายสถาปนา ครบรอบปีที่๑๐ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พลเอก ชนาธิป บุนนาค หัวหน้าสำนักงาน รองผุ้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ขอมอบใบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรตินี้ให้คุณศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน เป็นผู้บำเพ็ญคุณงามความดี มีจิตสาธารณะ มีเกียรติและมีศักดิ์ศรี


๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑วันคล้ายสถาปนา ครบรอบปีที่๑๐ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  พลเอก ชนาธิป บุนนาค     หัวหน้าสำนักงาน รองผุ้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ขอมอบใบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรตินี้ให้คุณศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน เป็นผู้บำเพ็ญคุณงามความดี มีจิตสาธารณะ มีเกียรติและมีศักดิ์ศรี

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
วันคล้ายสถาปนา ครบรอบปีที่๑๐ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
  พลเอก ชนาธิป บุนนาคหัวหน้าสำนักงาน รองผุ้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร


    
ขอมอบใบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรตินี้ให้คุณศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน


     
ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

 เป็นผู้บำเพ็ญคุณงามความดี มีจิตสาธารณะ มีเกียรติและมีศักดิ์ศรี สมควรได้รับการเชิดชูเกียรติของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ครั้งนี้การรับใบเกียรติบัตรเชิดชูของกองอำนายการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ครั้งนี้

 ข้าพเจ้าศิริพร จงศิริ(เอ๋ )
ขอมอบใบเกียรติบัตรเชิดชูที่ข้าพเจ้าได้รับมอบให้พิธีกรดำเนินรายการ และ ทีมงานรายการคืนคุณให้แผ่นดินทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการผลิตรายการและร่วมกันทำความดีมาโดยตลอด

และผู้ใหญ่ทุกท่านที่คอยให้กำลังใจและอบรมสั่งสอนข้าพเจ้ามาโดยตลอดเวลาและช่วยเหลือในการผลิตรายการเพื่อพี่น้องประชาชนชาวไทย และพึ่น้องประชาชนชาวไทยที่อยู่ต่างประเทศ


  และที่สำคัญขอมอบให้ผู้ชมทางบ้านที่ชมรายการคืนคุณให้แผ่นดินผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
ทุกจังหวัด

และผู้บริหารทุกท่านสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกที่ได้ให้รายการคืนคุณให้แผ่นดินแพร่ภาพออกอากาศด้วย

 เท่านั้นยังไม่พอข้าพเจ้า
ขอมอบใบเกียรติบัตรเชิดชูที่ข้าพเจ้าได้รับครั้งนี้มอบให้พี่ๆสื่อมวลชนภูมิภาคและสื่อมวลชนส่วนกลางทุกคนและสื่อทางโซเซียล ด้วยที่ช่วยประชาสัมพันธ์รายการมาโดยตลอด

 คนเราเกิดมาต้องตอบแทน.  บุญคุณแผ่นดิน

Cr. ศิริพร  จงศิริ
ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน

สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...