จำนวนผู้เข้าชม

วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

นราธิวาส อนุบาลรือเสาะโรงเรียนท้องถิ่น เพื่อท้องถิ่น จัดกีฬา-กรีฑา “ใบยางเกมส์” ครั้งที่ 17 (มีคลิป)

นราธิวาส อนุบาลรือเสาะโรงเรียนท้องถิ่น เพื่อท้องถิ่น จัดกีฬา-กรีฑา ใบยางเกมส์ครั้งที่ 17 (มีคลิป)


ประพันธ์ ฤทธิวงศ์/บรรณาธิการ         


       เมื่อเวลา 10 .30น. วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ขบวนพาเหรดได้เริ่มจากร.ร.อนุบาลรือเสาะเคลื่อนขบวนพาเหรดเข้าสู่สนามกีฬา เทศบาลตำบลรือเสาะหลังจากนั้นก็ เข้าสู่ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬากรีฑา ใบยางเกมส์ครั้งที่ 17 เมื่อขบวนพาเหรดสู่สนามพร้อม นายวิเชษฐ์ไทยทองนุ่ม ผอ.ร.ร.อนุบาลรือเสาะ กล่าวรายงานต่อนายนายชาลี รัศมี ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนราธิวาส  ประธานในพิธี
        โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ และพ่อค้า ประชาชน ให้เกียรติมาร่วมงาน ในการแข่งขันกีฬากรีฑานักเรียนอนุบาลรือเสาะ ชุมชนสัมพันธ์ ใบยางเกมส์ครั้งที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2560 จัดให้มีการแข่งชัน ระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์  2561 จัดให้มีการแสดงของนักเรียนและพิธีเปิดที่ตระการตาสร้างบรรยากาศสีสันที่งามน่าชื่นชม

             นายวิเชษฐ์ไทยทองนุ่ม ได้กล่าวว่า โรงเรียนอนุบาลรือเสาะ ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2544 สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินงานมาเป็นเวลา 17 ปีการศึกษา ซึ่งมีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 1,536 คนบุคลากรจำนวนทั้งสิ้น 89 คน

             โรงเรียนได้มีแนวทางการกำหนดคำขวัญในปีนี้ว่า ๑๗ ปีที่ก้าวไกล เพราะรวมใจเป็นหนึ่งเดียวพร้อมกับการดำเนินงานตามอุดมการณ์แนวทางตั้งแต่การเริ่มต้นก่อตั้งโรงเรียน โรงเรียนอนุบาลรือเสาะ เป็นโรงเรียนของคนท้องถิ่น เพื่อคนในท้องถิ่น

             วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของนักเรียนให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจรวมทั้งเพื่อให้นักเรียนรู้รักสามัคคี รู้แพ้ รู้อภัยมีน้ำใจของนักกีฬานำไปสู่การเป็นบุคลากรที่มีคุณค่าและสำคัญของประเทศชาติต่อไปในอนาคต ดังคำกล่าวที่ว่า กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ ที่จะนำไปสู่การเป็นทรัพยากรบุคคลของประเทศชาติ


              นายวิเชษฐ์ กล่าวอีกว่าสำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาใบยางเกมครั้งนี้ โรงเรียนอนุบาลรือเสาะได้มีส่วนช่วยสร้างงานให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ คือการสนับสนุน โครงการ Hand In Hand รือเสาะให้ผลิตและตัดเย็บชุดกีฬาสำหรับใช้ในการแข่งขันใบยางเกมส์อีกด้วยด้วยเพื่อเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนในอีกทางหนึ่ง


0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...