จำนวนผู้เข้าชม

วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร พร้อมคณะแพทย์ร่วมแสดงความยินดีในพิธีเปิดสำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร พร้อมคณะแพทย์ร่วมแสดงความยินดีในพิธีเปิดสำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานครเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 นพ.ยลชัย จงจิระศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร พร้อม นพ.อดิศร วิตตางกูร รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายการแพทย์ นางสาวพัชราภรณ์ กระบวนรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายบริหาร และบุคลากรร่วมแสดงความยินดีในพิธีเปิดสำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมพิทยรักษ์ สำนักการแพทย์การแพทย์ ได้รับเกียรติจาก นพ.พิชญา นาควัชระ (รองปลัดกรุงเทพมหานคร) เป็นประธานพิธีเปิด

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...