จำนวนผู้เข้าชม

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

“เอกรัฐ หลีเส็น” รองผวจ.นราธิวาส พบปะ ประชุมประจำเดือน กำนัน- ผู้ใหญ่บ้านอำเภอรือเสาะ นำ แนวทางการปฏิบัติหน้าที ยุทธศาสตร์ 5 ร่วม ร่วมอยู่ ร่วมทุกข์ ร่วมสุข ร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมรับผิดชอบ (ชมคลิป)

“เอกรัฐ  หลีเส็น” รองผวจ.นราธิวาส พบปะ ประชุมประจำเดือน กำนัน- ผู้ใหญ่บ้านอำเภอรือเสาะ นำ แนวทางการปฏิบัติหน้าที  ยุทธศาสตร์   5 ร่วม ร่วมอยู่ ร่วมทุกข์ ร่วมสุข ร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมรับผิดชอบ  (ชมคลิป)

     ประพันธ์ ฤทธิวงศ์ /บรรณาธิการ
       เมื่อวันที่ 20  กุมภาพันธ์  2561 เวลา 09.30 น.ณ ศาลาประชาอำเภอรือเสาะ จ.นราธิวาส อำเภอรือเสาะได้จัดประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์  2561 โดยมี นายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ นายำเภอรือเสาะ เป็นประธานการประชุมมีพ.ต.อ.จรัส เส็มสัน ผกก.สภ.รือเสาะ และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  9 ตำบล  72 หมู่บ้าน


       ในโอกาสนี้ นายเอกรัฐ  หลีเส็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ซึ่งอดีตเคยดำรงตำแหน่ง ปลัดสุขาภิบาลรือเสาะ และปลัดอำเภอรือเสาะ ได้มาพบปะกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน โดยมีนายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ นายอำเภอรือเสาะ กล่าวต้อนรับ
        

       นายเอกรัฐ  หลีเส็น ได้กล่าวว่า เป็นครั้งแรกในรอบปี 10 ที่มีโอกาสมาให้กำลังใจ พบกับกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องประชาชนชาวรือเสาะขอให้กำนัน-ผู้ใหญ่ มีบทบาทในหน้าที่การเป็นผู้นำชุมชน ด้วยการทุ่มเท   ให้ความสำคัญในการลงพื้นที่ ไม่สร้างความแตกแยก สร้างความปรองดอง สมานฉันท์ ต้องเป็นที่พึ่งของประชาชน ทำให้เกิดความรัก ความสามัคคี
         ทั้งนี้ได้กล่าวนำ ยุทธศาสตร์   5 ร่วม ร่วมอยู่ ร่วมทุกข์ ร่วมสุข ร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมรับผิดชอบให้กับกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน เป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที  ที่จะนำมาสู่สันติสุขในพื้นที่
       0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...