จำนวนผู้เข้าชม

วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

นราธิวาส รวมพล คนพุทธ กว่า 3000คน จัดกิจกรรม เจริญพระพุทธมนต์มหาสันติงหลวงถวายพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9(ชมคลิป)

นราธิวาส  รวมพล คนพุทธ  กว่า 3000คน  จัดกิจกรรม เจริญพระพุทธมนต์มหาสันติงหลวงถวายพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9(ชมคลิป)


 ประพันธ์  ฤทธิวงศ์ บรรณาธิการ เวปปลายด้ามขวาน@ ชายแดนใต้


    

  


      เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 61 เวลา 09.30 น ณ พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พระเทพสิทธิมุนีเจ้าคณะภาค 18 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในกิจกรรม "รวมคนพุทธ เจริญพระพุทธมนต์" ถวายพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 

       โดยมีนายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานฝ่ายฆราวาส มีนายสวัสดิ์ ศรีหะรัญ ประธานสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส ในนามพุทธบริษัทที่ประกอบด้วยคณะสงฆ์องค์กรทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ สมาคมไทย-พุทธสมาคม
, สมาคมสว่างพลังไทยชมรมพุทธรักษาชมรมครูโรงเรียนวิถีพุทธ , ชมรมคนรักษ์วัด , เครือข่ายพุทธธรรมนำสันติสุข และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส
         สำหรับในพิธีผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้เปิดกรวยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พร้อมได้อัญเชิญพระราชกระแสรับสั่งของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 รวมถึงการแสดงธรรมโมวาท       โดยพระเทพสิทธิมุนี เจ้าคณะภาค 18 และการเสวนาธรรมในหัวข้อพระพุทธศาสนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งมีชาวไทยพุทธที่เข้าร่วมในพิธีร่วมรับฟังการบรรยายอย่างเลื่อมใสศรัทธา

        และ ช่วงบ่ายเวลา013.00 น. วันเดียวกัน โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ เพื่อให้ชาวไทยพุทธ ทั้ง 13อำเภอในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดใกล้เคียง ได้ร่วมกันประกอบบุญกุศลด้วยการเจริญพระพุทธมนต์ ต่อหน้าองค์พระพุทธทักษิณมิ่งมงคล สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดนราธิวาสฃ


        โดยในพิธีมีนายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พลโท วิวรรธน์ ปฐมภาคย์ ผู้แทนพิเศษรัฐบาล นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษรัฐบาล นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายสมหวัง เรืองเพ็ง ปลัดจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนชาวไทยพุทธในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดใกล้เคียงร่วมกิจกรรม กว่า 3,000 คน


         การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้ร่วมกันจัดให้มีโครงการหลักธรรมนำสันติสุขรวมพลคนพุทธปฏิบัติธรรมขึ้น เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีเสริมสร้างความเข้มแข็ง และกำลังใจในหมู่ชาวพุทธ เพื่อแสดงถึงความรักความสามัคคีในหมู่คนไทยพุทธด้วยกัน สร้างจิตสำนึกในความรักและเทิดทูนไว้ ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สามารถนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ชีวิตประจำวันสมกับสถานการณ์  และเป็นการเสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้


          ทั้งนี้ สมเด็จพระสังฆราชฯ พระราชทานน้ำพระพุทธมนต์ 1,500 ขวด พร้อมทั้งได้แจกหลวงปู่ทวดเนื้อว่าน 1,500 องค์มอบให้ผู้มาร่วมในพิธี "รวมคนพุทธ เจริญพระพุทธมนต์"


            นายสวัสดิ์ ศรีหะรัญ ประธานสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส ได้กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ เป็นการรวมพล คนพุทธ ก็ประสบความสำเร็จ ด้วยคนพุทธมีความศรัทธา และจริงใจต่อพระพุทธศาสนา ก็มาร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศล เพื่อที่จะเกิดสันติสุขขึ้นมา ดังนั้นทุกคนอยู่พื้นที่ภาคใต้ ไม่ว่าพุทธหรือมุสลิมได้อยู่กันอย่างมีความสุข จากนี้เราชาวคณะสมาพันธ์ไทยพุทธจังหวัดนราธิวาส ก็พยายามที่จะเชื่อมโยง ทั้งฝ่ายพุทธและมุสลิม ให้เข้าใจซื่งกันและกันในการอยู่ร่วมกัน

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...