จำนวนผู้เข้าชม

วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูลร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ของสหกรณ์การเกษตรควนโดน จำกัด(ชมคลิป)

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูลร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ของสหกรณ์การเกษตรควนโดน จำกัด(ชมคลิป)

          วันนี้ 31 ม.ค. 61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 30 ม.ค.61 ที่ สหกรณ์การเกษตรควนโดน จำกัด นายนาวี  หะยีดอเลาะ สหกรณ์จังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ของสหกรณ์การเกษตรควนโดน จำกัด อ.ควนโดน จ.สตูล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ และผู้แทนสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดสตูล ทั้งนี้ นายอะซิซัล เหมสลาหมาด ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรควนโดน ได้ชี้แจงรายละเอียดงบการเงินซึ่งปีนี้สหกรณ์มีกำไรสุทธิ 2,570,348.69 บาท 

          และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับงบการเงินของสหกรณ์ เพื่อให้สมาชิกของสหกรณ์ได้เข้าใจ และรับทราบถึงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของสหกรณ์ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา และกิจกรรมหลังจากประชุมเส็จมีการมอบรางวัลให้กับสมาชิกที่ผ่อนชำระดีเด่น และมียอดหุ่นดีเด่นทั้งนี้ยังมีการมอบรางวัลใหญ่ให้กับสามาชิกถึง 3 รางวัลคือสร้อยคอทองคำ 3 รางวัล และยังมอบรางวัลอื่น ๆอีกมากมายทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมต่างตื่นเต้น

         นายนาวี  หะยีดอเลาะ สหกรณ์จังหวัดสตูล กล่าวว่าในส่วนของสหกรณ์จังหวัดได้เข้าไปดูแลและส่งเสริมสหกรณ์และมีนโยบายส่งเสริมตามนโยบายของรัฐบาลเช่นโครงการเกษตรแปลงใหญ่และเกษตรอินทรีแต่นโยบายทั้งหมดต้องผ่านสหกรณ์พื้นที่เพื่อเป้าหมายของสมาชิกและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของสมาชิกให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และการเข้าประชุมของสมาชิกทำให้สมาชิกได้มีส่วนร่วมในทุก ๆ ปี 


         และความสำเร็จของสหกรณ์ สหกรณ์แห่นี้จะเจริญก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว สามารถยืนยัดได้ด้วยตัวเองและเป็นองค์กรที่มีศักยภาพพอเพียงที่จะยอมรับมาตรการของรัฐบาลที่จะช่วยเหลือเกษตรกรผ่านทางสถาบันเกษตรกรได้ อำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกทั้งทางด้านการพัฒนาการผลิต การตลาด ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไปในอนาคต ดังนั้นขอให้ทุกท่านได้ตระหนักถึงความสำคัญของสหกรณ์และความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาให้เป็นสหกรณ์มีความเข็มแข็งต่อไป

         ด้านนายอดุลย์ หลีเส็น ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรควนโดน  กล่าวว่าระบบสหกรณ์บริหารกัน 3 ฝ่ายในการดำเนินงาน คือสมาชิก สหกรณ์ คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการสหกรณ์จะเป็นหัวเรือในการดำเนินงาน ทั้ง 3 ฝ่ายจะขาดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้โดยเฉพาะสมาชิกและการสมัครสมาชิกใหม่สิ่งแรกที่ทำต้องตรวจสอบประวัติสมาชิก

        และคณะกรรมการต้องเป็นบุคคลที่เสียสละ และฝ่ายจัดการคือเจ้าหน้าที่ต้องมีความรู้และรักในระบบสหกรณ์และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือหลักธรรมาภิบาลการบริหารจัดการโดยคำนึงถึงประโยช์ของสมาชิกสูงสุดและมีค่าตอบแทนเป็นสินน้ำใจให้กับสมาชิกในกลุ่มทำให้สมาชิกมีความเชื่อถือในหลักการของสหกรณ์เพราะเป็นหัวใจสำคัญ การบริหารสหกรณ์ที่สำคัญคือบริหารแบบขั้นบันไดการมีหัวใจที่เป็นนักสหกรณ์จริง ๆ และให้คำนึงถึงเศรฐกิจปัจจุบันควบคู่ไปด้วยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง

         นายอรรถชาติ ดาวเดือน อายุ 59 ปี สมาชิกสหกรณ์ กล่าวว่าจากการสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ทำให้เขามีการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและทางสหกรณ์ได้ช่วยเขาได้มากช่วยเรื่องการเป็นอยู่และช่วยหาวัสดุอุปกรณ์ในการกเษตรและทุกปีตนมารุ่นรางวัลด้วยความตื่นเต้นมากทุกปีเพราะทางสหกรณ์จะมีรางวันแจกแก่สมาชิกเยอะมาก


ขอบคุณ นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...