จำนวนผู้เข้าชม

วันศุกร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561

ขนส่งกระบี่พร้อมยกระดับ TAXI OK ล็อดแรก จำนวน 7 คัน ภายใต้มาตรฐาน “รับทุกท่าน ไปทุกที่ มั่นใจไม่ปฏิเสธผู้โดยสาร รถใหม่สะอาด นั่งสบาย ราคามาตรฐาน และจำกัดความเร็ว ไม่เกิน 90 กม./ชั่วโมง ตามที่กฎหมายกำหนด ” (ชมคลิป)

ขนส่งกระบี่พร้อมยกระดับ TAXI OK ล็อดแรก จำนวน 7 คัน ภายใต้มาตรฐาน รับทุกท่าน ไปทุกที่  มั่นใจไม่ปฏิเสธผู้โดยสาร รถใหม่สะอาด นั่งสบาย ราคามาตรฐาน และจำกัดความเร็ว  ไม่เกิน 90 กม./ชั่วโมง ตามที่กฎหมายกำหนด ” (ชมคลิป)


         ผู้ประกอบการ สหกรณ์บริการรถยนต์บริการธุรกิจกระบี่ จำกัด   ที่เข้าร่วมโครงการ   รถแท็กซี่ “TAXI OK” ของกรมการขนส่งทางบก นำรถแท็กซี่ เข้าตรวจสภาพ กับสำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่  ทำการตรวจเช็ค เครื่องบันทึกการเดินทาง GPS Tracking อุปกรณ์บันทึกภาพภายในตัวรถ แอพพลิเคชั่นรับ-จ่าย  เครื่องแสดงตัวตน  และ ปุ่มฉุกเฉิน ให้ถูกต้องตาม ข้อกำหนด ก่อนได้รับอนุญาตประกอบการรับส่งผู้โดยสาร 


           นางลัดดาวัลย์ ชิณณะเสถียร  ขนส่งจังหวัดกระบี่  เปิดเผยว่า เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการและความปลอดภัยของรถแท็กซี่ ให้ผู้โดยสารมีทางเลือกในการใช้บริการระบบรถสาธารณะที่ดี มีคุณภาพ ราคาเป็นธรรม และเข้าถึงได้สะดวก  ประกอบกับเพื่อรองรับการเดินทางของนักท่องเที่ยวที่นิยมเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ 

           สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่จึงได้ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรถแท็กซี่มิเตอร์ในจังหวัดกระบี่ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ  มีรถจำนวน 24 คัน 

          เข้าร่วมขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาและยกระดับรถแท็กซี่ “TAXI OK” ของกรมการขนส่งทางบก ทั้งนี้ ในระยะแรกจะมีรถเข้าร่วมโครงการ “TAXI OK” ดังกล่าวจำนวน 7 คัน และรถส่วนที่เหลือซึ่งจดทะเบียนไว้เดิมจำนวน 17 คัน จะมีการทยอยติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมดังกล่าวจนครบทุกคันในเร็วๆ นี้ ภายใต้มาตรฐาน รับทุกท่าน ไปทุกที่  มั่นใจไม่ปฏิเสธผู้โดยสาร รถใหม่สะอาด นั่งสบาย ราคามาตรฐาน และจำกัดความเร็ว  ไม่เกิน 90 กม./ชั่วโมง ตามที่กฎหมายกำหนด ” 


        หากผู้โดยสารไม่ได้รับความสะดวกเกี่ยวกับการใช้บริการสามารถแจ้งข้อมูล หรือร้องเรียนได้ที่     สายด่วนหมายเลข 1584  ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ ตลอด 24 ชั่วโมง

ขอบคุณข้อมูลข่าว / ภาพ

มโนธรรม ใจหาญ จ.กระบี่ รายงาน

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...