จำนวนผู้เข้าชม

วันพุธที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561

นราธิวาส พลเอกจำลอง คุณสงค์ ศปต.สน.ลงพื้นที่ ขยายผลการขับเคลื่อน กำปงตักวา (ชุมชนศรัทธา) ที่ รือเสาะ(ชมคลิป)

นราธิวาส พลเอกจำลอง คุณสงค์ ศปต.สน.ลงพื้นที่ ขยายผลการขับเคลื่อน กำปงตักวา (ชุมชนศรัทธา) ที่ รือเสาะ (ชมคลิป)


ภาพข่าวโดย...ประพันธ์  ฤทธิวงศ์   บรรณาธิการ
    


  เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561พลเอกจำลอง คุณสงค์ ศปต.สน ผู้แทน ผอ.รมน.ภาค 4.ลงพื้นที่เป็นประธาน พิธีปิดการขับเคลื่อน กำปงตักวา (ชุมชนศรัทธา)  ในระดับอำเภอตามกรอบแผนปี 2561 ครั้งที่ 19  ที่ศาลาอเนกประสงค์ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
      
ในการนี้ช่วงเช้า นายสมหวัง  เรือนเพ็ง  ปลัดจังหวัดนราธิวาส ได้กล่าวพบปะ โดยมีนายวิชาญ  ชัยเศรษฐสัมพันธ์  นายอำเภอรือเสาะกล่าวต้อนรับ  ซึ่งมี  พ.ต.อ..จรัส เส็มสัน   ผกก.สภ.รือเสาะ หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดถึง ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น อิหม่าม นายก อบต. กำนันผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มสตรี เยาวชน และบัณฑิตอาสาฯ ให้การต้อนรับมาร่วมกิจกรรมการขับเคลื่อน กำปงตักวา (ชุมชนศรัทธา)  ในระดับอำเภอตามกรอบแผนปี 2561 ครั้งที่ 19 
      

  การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีนายอับดุลเลาะ  เจ๊ะแว  ประธานชมรมมุสลิมภราดรชายแดนใต้ ได้บรรยายเรื่อง “แนวทางการขับเคลื่อนการสร้างชุมชุมชนตักวาที่สอดคล้องกับชุมชนมุสลิมในพื้นที่ 3 จชต. 9 ขั้นตอน  และนายนิรอมลี  เจ๊ะเละ วิทยากรด้านศาสนา ศูนย์สันติวิธี บรรยายเรือง”การสร้างตักวาในชุมชน โดยใช้หลักศาสนานำ”
   

     
         พร้อมทั้งนี้  ได้จัดให้ชมวีดีทัศน์ มัสยิดบ้านเหนือ โดยมี ดร.ปรีดี  มะนีวัน นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี ได้บรรยายเรื่อง “ประวัติศาสตร์ สันติภาพ และประวัติท้องถ่น”
        

พลเอกจำลอง คุณสงค์ ศปต.สน อดีตรองแม่ทัพภาค 4กล่าวว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้ ที่ได้ไปร่วมในโครงการกำปงตักวา หรือชุมชนศรัทธา ซึ่งจากการดูงานก็ได้กลับมาขยายผลในหมู่บ้าน แสวงหาความร่วมมือจากทุกฝ่าย จนสามารถก้าวไปสู่ขั้นตอนของการทำชุมชนสันติสุขได้ โดยเป็นโครงการที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคที่ 4 ส่วนหน้า มีความเชื่อว่าจะสร้างสันติสุขและได้เข้ามาดูแล ให้การสนับสนุนภายใต้การนำของศูนย์สันติสุขและพี่น้องประชาชนที่ขับเคลื่อนอยู่แล้ว

        

พลเอกจำลอง กล่าวอีกว่า พลังของทุกท่าน คือพลังแห่งความบริสุทธ์ เป็นความมุ่งมั่นที่เกิดมาจากภายในจิตใจ ที่จะมุ่งสร้างความเข้มแข็ง ให้กับชุมชนของตนเองไปสู่ความเป็น ชุมชนศรัทธาหรือกำปงตักวาถือเป็นพลังแห่งความดีงาม ที่สำคัญก่อให้เกิดผล 2 ประการ คือ พลังแห่งการปฏิเสธความชั่วร้ายไม่ให้เข้ามาสู่ตัวเรา สู่ครอบครัวและชุมชน ตามศาสนบัญญัติ ของศาสนาอิสลาม ให้หมดสิ้นไป รวมทั้งปัญหายาเสพติด ที่เป็นภัยร้าย เพื่อเป็นเกาะกำบัง และเป็นพลังแห่งความดีงาม อันจะนำพาให้เกิดความสันติสุข ทั้งระดับบุคคล ชุมชนและพื้นที่อย่างยั่งยื่น


0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...