จำนวนผู้เข้าชม

วันศุกร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2561

นราธิวาส จัดฝึกเพิ่มประสิทธิภาพ อส.เขตเมือง 105 นาย ร่นที่ 2 เน้นยุทธวิธีการต่อสู้ ดูแลคุ้มครองประชาชน รับมือป่วนย่านเศรษฐกิจ


นราธิวาส จัดฝึกเพิ่มประสิทธิภาพ อส.เขตเมือง 105 นาย รุ่นที่ 2  เน้นยุทธวิธีการต่อสู้ ดูแลคุ้มครองประชาชน รับมือป่วนย่านเศรษฐกิจ


         ณ ห้องประชุม 100 ปี กองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดน อ.เมืองนราธิวาส นายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ อส.เขตเมืองนราธิวาส รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 รวม 105 นาย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผบ.ฮก.นย.ทร.33 ครูฝึกจากหน่วยนาวิกโยธิน กองทัพเรือค่ายจุฬาภรณ์          นายยะห์ยะ ปะนาฆอ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการำอำเภอเมืองนราธิวาส กล่าวว่า ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ อส.เขตเมือง รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 อ.เมืองนราธิวาส ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอเมืองนราธิวาส ร่วมกับกองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดน อ.เมืองนราธิวาส และหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ 33 

          ได้กำหนดจัดการฝึกเจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดนเขตเมือง จำนวน 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 ได้ดำเนินการฝึกอบรมเสร็จเป็นที่เรียบร้อย เมื่อวันที่ 22 – 26 ธันวาคา 2560 และรุ่นที่ 2 กำหนดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 4 – 8 มกราคม 2561 โดยใช้สถานที่ฝึกที่กองร้อยอาสารักษาดินแดน อ.เมืองนราธิวาส สนามยิงปืนค่ายจุฬาภรณ์             และในพื้นที่หมู่บ้าน ชุมชน เขตเมืองนราธิวาส โดยมีกำลังทั้งสิ้น รวม 105 นาย โดยมีวัตถุประสงค์หลักๆ 2 ประการ คือ 1.เพื่อให้สมาชิก อส.เขตเมืองมีความเข้มแข็ง มีทักษะการใช้อาวุธ และมีความรู้ในเรื่องยุทธวิธีการต่อสู้ สามารถทำหน้าที่ดูแลคุ้มครองประชาชน และรักษาความสงบเรียบร้อยสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในเขตเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.เพื่อให้ผู้รับการฝึกเกิดความรัก ความสามัคคี มีความหวงแหนแผ่นดินเกิดร่วมกัน.

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...