จำนวนผู้เข้าชม

วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561

ยะลา พระราชปัญญามุนี เจ้าคณะจังหวัดยะลา พระครูสมุห์พิสิทธิ์ อนาลโย กรรมการสมาพันธ์ชาวพุทธแห่งประเทศไทย พล.อ.มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษรัฐบาล นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายแพทย์สมหมาย รอดเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขา ศอ.บต. อัญเชิญกระเช้าสมเด็จพระสังฆราช ไปมอบให้ผู้ป่วย 6 คน รพ.ศูนย์ 6 ราย


ยะลา พระราชปัญญามุนี เจ้าคณะจังหวัดยะลา พระครูสมุห์พิสิทธิ์ อนาลโย กรรมการสมาพันธ์ชาวพุทธแห่งประเทศไทย พล.อ.มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษรัฐบาล นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายแพทย์สมหมาย รอดเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขา ศอ.บต. อัญเชิญกระเช้าสมเด็จพระสังฆราช ไปมอบให้ผู้ป่วย 6 คน รพ.ศูนย์ 6 ราย

พระราชปัญญามุนี เจ้าคณะจังหวัดยะลา พระครูสมุห์พิสิทธิ์ อนาลโย กรรมการสมาพันธ์ชาวพุทธแห่งประเทศไทย พล.อ.มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษรัฐบาล นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายแพทย์สมหมาย รอดเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขา ศอ.บต. อัญเชิญกระเช้าสมเด็จพระสังฆราช ไปมอบให้ผู้ป่วย 6 คน รพ.ศูนย์ 6 ราย

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...