จำนวนผู้เข้าชม

วันพุธที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2561

นราธิวาส โรงเรียนบ้านสากอ อำเภอสุไหงปาดี จัดกิจกรรมวันเด็กล่วงหน้าประจำปี2561


 นราธิวาส โรงเรียนบ้านสากอ อำเภอสุไหงปาดี  จัดกิจกรรมวันเด็กล่วงหน้าประจำปี2561


          นาย สัญชัย เหสามี กำนันตำบลสากอ เป็นประธานจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ล่วงหน้าประจำปี 2561 ณ อาคารสรายอโรงเรียนบ้านสากอ ภายใต้คำขวัญ รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยีโดยมี นางสาวดวงใจ แดงน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสากอ เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน ตลอดจนคณะครู นักเรียน และผู้ปกครองร่วมกิจกรรมในครั้งนี้


         การจัดกิจกรรมในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะครู นักเรียน และผู้เกี่ยวข้องมีประสบการณ์ตรง ให้นักเรียนเกิดความรักความสามัคคี และเป็นผลดีในการพัฒนาโรงเรียน ให้คณะครู นักเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้องมีความสนุกสนาน เพลิดเพลินมีขวัญและกำลังใจในการพัฒนาการศึกษาต่อไป
           สำหรับกิจกรรมการแสดงบนเวทีมี จำนวน 13 รายการ ดังนี้ การแสดงของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล การแสดงของนักเรียนระดับประถมศึกษา และแสดงของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา การแสดงวงดนตรีของโรงเรียนบ้านสากอ และเกมนันทนาการ รวมไปถึงมีการจับฉลากแลกของขวัญ และรางวัลพิเศษต่างๆที่ได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ทหาร ผู้บริหาร คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง รวมไปถึงบริษัท ห้างร้านต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนของขวัญแก่นักเรียน

ขอบคุณ+ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...