จำนวนผู้เข้าชม

วันอังคารที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561

ยุคโซเชียลมีเดีย ปิดตำนาน “วารสารรือเสาะสัมพันธ์ “จัดพิมพ์มานาน22 ปี ฉบับสุดท้ายที่305ปีที่ 20 ส่งท้าย ..ต้อนรับปีใหม่ 2561

ยุคโซเชียลมีเดีย ปิดตำนาน “วารสารรือเสาะสัมพันธ์ “จัดพิมพ์มานาน22 ปี ฉบับสุดท้ายที่305ปีที่ 20 ส่งท้าย ..ต้อนรับปีใหม่ 2561


      สวัสดีครับ  ตาแมว”  กลับมาบอกกล่าว...เล่าขาน จากใจ...ถึงใจ  วารสาร “รือเสาะสัมพันธ์ ประจำเดือนธันวาคม  2560 ปีที่ 20  ฉบับที่ 305 ซึ่งเป็นฉบับส่งท้ายปีเก่า..ต้อนรับปีใหม่ 2561


      นับตั้งแต่วารสาร “รือเสาะสัมพันธ์” ฉบับที่1 ปีที่1 ประจำเดือน ตุลาคม 2539เป็นฉบับปฐมฤกษ์ สมัยเป็น สุขาภิบาลรือเสาะ นำโดย นายธีระ  อัครมาส อดีตประธานสุขาภิบาล และอดีตนายกเทศมนตรีตำบลรือเสาะ(ขณะนั้นไม่ได้เป็นเทศบาล) ผู้จุดประกายได้มีแนวคิดจัดทำวารสารรือเสาะ

       เพื่อเผยแพร่ความรู้ ข่าวสารขัอมูล ความก้าวหน้าในการพัฒนาท้องถิ่นของอำเภอรือเสาะแก่ประชาชนผู้สนใจ และเป็นกระบอกเสียงให้ท่านผู้อ่านได้รับรู้ ช่วยกันคิด ช่วยกันทำ บอกความเคลื่อนไหวของสังคมเมืองรือเสาะ จุดประกายความคิดสังคมทุกระดับ ซึ่งเป็นหน้าที่สื่อ เสมือนศูนย์รวมข่าวของผู้คนในท้องถิ่น จากเรา..ถึงท่าน


      โดยให้ผมเป็นบรรณาธิการ เขียนข่าวทำเองทั้งเล่ม สมัยนั้นต้องอาศัยเครื่องพิมพ์ดีด ยังไม่มีคอมพิวเตอร์ทำต้นฉบับส่งโรงพิมพ์ แล้วนำมาแจกจ่ายให้ประชาชนได้อ่านอย่างทั่วถึง


         ทั้งนี้ยังสามารถเก็บไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาความเปลี่ยนแปลง จากอดีต..ถึงวันนี้ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์อีกด้วย


         ปัจจุบัน ยุคโลกเปลี่ยน คนก็เปลี่ยน การบริหารหน่วยงานใดๆ จะให้ความสำคัญต่องานประชาสัมพันธ์กันมากขึ้น เพื่อให้ความสำคัญต่องานประชาสัมพันธ์มากขึ้น เพื่อให้มีการสร้างความสัมพันธ์กับประชาชน เผยแพร่ให้สังคมทั่วไปได้ทราบและเข้าใจในการดำเนินงาน สิ่งที่เราต้องให้สังคมรับรู้ เข้าใจและสนับสนุน ช่วยให้การบริหารหน่วยงานนั้นๆ ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

        นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล ที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการพัฒนาประเทศได้รับการตอบรับจากหลายฝ่าย เพราะเข้ากับยุคสมัยที่ทุกอย่างมุ่งสู่โลกดิจิตอล
การเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยีไปสู่โลกดิจิตอล ทำให้องค์กรสื่อสิ่งพิมพ์หลายๆ เสี่ยงจะต้องปิดตัวลง หนึ่งในทางรอดก็คือการปรับตัวให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงนี้ให้ได้

       สื่อออนไลน์ มีบทบาทกับสังคมปัจจุบันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ข้อมูลข่าวสารบนสื่อออนไลน์ซึ่งมีอยู่มากมายนี้ มีทั้งข้อมูลจริง ข่าวลือ  และ ข่าวลวง เนื่องจากผู้ใช้อินเทอร์เน็ตสามารถทำหน้าที่ได้ทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสาร โดยมีสื่อใหม่อาทิ เฟซบุ๊กทวิตเตอร์ไลน์ ยูทูป เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน ซึ่งนอกจากจะเพิ่มความสะดวกในการติดต่อสื่อสารแล้ว ยังมีบทบาทในการกำหนดประเด็นต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม

          ดังนั้น สื่อออนไลน์ จึงมีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนพฤติกรรมการเสพข้อมูลข่าวสารของผู้คนในยุคปัจจุบัน ขณะที่ สื่อสิ่งพิมพ์ดั้งเดิม หรือ สื่อกระแสหลัก ก็ให้ความสำคัญกับการผลิตข่าวออนไลน์มากขึ้น และลดปริมาณการผลิตสิ่งพิมพ์ตามความต้องการที่ลดลงเช่นกัน

       พฤติกรรมของคนในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงจากในอดีต ก่อนที่สื่อสังคมออนไลน์ จะแพร่หลายเช่นในปัจจุบัน
       ใน สภาพสังคมยุคปัจจุบันที่อาจเรียกได้ว่าเป็น สังคมยุคสื่อสาร ชึ่งความเจริญก้าวหน้าหรือความอยู่รอดของสังคมขึ้นอยู่กับคนในสังคมได้รับ ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องทันเวลา และปรับตัวได้อย่างเหมาะสม สื่อมวลชนต่างๆ จึงมีบทบาทสำคัญในการเสนอข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ตลอดจน ชี้นำความคิดของคนในสังคมด้วย

      “สื่อถือเป็นกระจกสะท้อนสภาพของสังคม เปรียบเสมือนเครื่องมือที่มีบทบาทสำคัญต่อการสร้างค่านิยม เจตคติ การรับรู้ของประชาชนในสังคม และมียังผลต่อการสร้างอัตลักษณ์ของชาติ สื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารออกมาในลักษณะใด สภาพสังคมย่อมแสดงออกมาในลักษณะนั้นเช่นกัน

        "“วารสารรือเสาะสัมพันธ์ “จัดพิมพ์มานาน22 ปี  ปิดตำนาน ฉบับสุดท้าย หน้าปก ส่งท้าย ..ต้อนรับปีใหม่ 2561 “รือเสาะ รู้จักแล้วรัก” ส่วนปกหลัง สกู๊ป คุยกับ ท่านสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส

                 ผมก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตาม วารสาร “รือเสาะสัมพันธ์” ที่ให้กำลังใจ คงจะอยู่ในความทรงจำตลอดระยะเวลา 22 ปีที่ผ่านมา กับวารสาร รือเสาะสัมพันธ์ จนกระทั่งถึงวันนี้...

                ติดตามข่าวสารต่างๆของเทศบาลตำบลรือเสาะ ได้ที่ เฟสบุ๊ค เทศบาลตำบลรือเสาะ นราธิวาส หรือข่าวสารทุกเรื่องราว ..สื่อเพื่อสังคม สะท้อนความจริง ชัดเจน ตรงประเด็น ได้ที่ เวปปลายด้ามขวาน@ชายแดนใต้  www.deepsouthpost.com
       
                                                                                                                                  จากใจ..ถึงใจ
                                                                                                             “ตาแมว”
                                                                                              นามปากกา “ซุบซิบสังคมท้องถิ่น

                                                                                                         ประพันธ์  ฤทธิวงศ์

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...