จำนวนผู้เข้าชม

วันอังคารที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2561

พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว ผบ.ร.152 ประธานในพิธิเปิดการตรวจสอบ SMART ARMY ของ ร.152 ครั้งที่ 2 ตามนโยบาย ทบ. เพื่อประเมินผลตามตัวชี้วัด


พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว ผบ.ร.152 ประธานในพิธิเปิดการตรวจสอบ SMART ARMY ของ ร.152 ครั้งที่ 2 ตามนโยบาย ทบ. เพื่อประเมินผลตามตัวชี้วัด

เมื่อวันที่  9 ม.ค.61, 0900 พ.อ.สุรเทพ หนูแก้ว ผบ.ร.152 ประธานในพิธิเปิดการตรวจสอบ SMART ARMY ของ ร.152 ครั้งที่ 2 ตามนโยบาย ทบ. เพื่อประเมินผลตามตัวชี้วัด  ตามที่ ทบ. กำหนด ทั้งร่างกาย การแต่งกาย และการปฏิบัติ อย่างเป็นรูปธรรม ด้วยความสง่า องค์อาจ และเข้มแข็ง โดยคณะกรรมการของ ร.152

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...