จำนวนผู้เข้าชม

วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560

คลองท่อมนำร่อง งานมหกรรม สร้างลูกเก่ง เริ่มได้ที่ครอบครัว IQ เกิน 100 (ชมคลิป)

คลองท่อมนำร่อง งานมหกรรม สร้างลูกเก่ง เริ่มได้ที่ครอบครัว IQ เกิน 100 (ชมคลิป)

     วันที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 9.00 น. ณ หอประชุมอำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ จัดกิจกรรมสร้างลูกเก่ง เริ่มได้ที่ครอบครัว โครงการเด็กคลองท่อมใต้ IQ เกิน 100 โดยมีนายไพศาล ศรีเทพ นายอำเภอคลองท่อม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายฐเดช ศรีสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้ สาธารณสุขอำเภอคลองท่อม หัวหน้ากลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและหน่วยบริการปฐมภูมิ ผู้อำนวยการและคณะครู กศน.อำเภอคลองท่อม คณะอสม.ตำบลคลองท่อมใต้ พ่อแม่ผู้ปกครองและเด็กๆ เข้าร่วมโครงการกันเป็นจำนวนมาก


        ซึ่งการจัดโครงการเด็กตำบลคลองท่อมใต้ IQ เกินร้อย ได้ดำเนินการในกิจกรรมดังกล่าวอาทิเช่น กิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาการครูให้กับครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูกศน.และอสม. กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้กับผู้ปกครองในการส่งเสริมและความระวังพัฒนาการของเด็กโดยบูรณาการความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย และกิจกรรมสร้างลูกเก่ง เริ่มได้ที่ครอบครัว


        เนื่องจากในปัจจุบันนี้มีการเล่นที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจทำให้เด็กติด เช่น เล่นเกมคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะส่งผลเสียต่อเด็ก และการเล่นมือถือ ซึ่งกิจกรรมสำคัญสำหรับเด็กเปรียบเสมือนเป็นหน้าที่หลักของเด็กผู้ปกครองควรเข้าใจหน้าที่ของเด็กและคอยสนับสนุนจัดการ การเล่นที่สอดคล้องกับความสามารถและทักษะของเด็กๆ


      นายไพศาล ศรีเทพ อำเภอคลองท่อม กล่าวว่า กิจกรรมสร้างลูกเก่งเริ่มได้ที่ครอบครัวในครั้งนี้ตามโครงการโครงการเด็กคลองท่อมใต้ IQ เกิน 100 เป็นโอกาสที่ดีของเด็กตำบลคลองท่อมใต้ซึ่งวันนี้มีการจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้ปกครองในการส่งเสริมและเฝ้าระวังพัฒนาการเด็กให้สมวัยผ่านกิจกรรม 2.2 รอกินกอดเล่น เหล้าเริ่มต้นแต่ก่อนวัยเรียนเมื่อเด็กมีการพัฒนาสมวัยบ่งบอกถึงความสามารถของสมองเด็กที่จะส่งผลให้อนาคตของเด็กมีความสามารถในการเรียนให้ประสบความสำเร็จมีอาชีพที่ทุจริตมีอาชีพที่สุจริตมีความรับผิดชอบสามารถเลี้ยงดูพ่อแม่และครอบครัวได้ต่อไปในอนาคต


     

    ส่วนกิจกรรมในวันนี้ มีกิจกรรมมากมายหลากหลายหน่วยงาน ให้กับเด็กๆได้เล่นเพื่อฝึกทักษะการเรียนรู้ให้แก่เด็กวัยก่อนเรียนเพื่อพัฒนาตนเอง ซึ่งสร้างรอยยิ้มและความสนุกสนานให้กับเด็กๆเป็นอย่างมาก

ขอบคุณข้อมูลข่าว/ภาพ

มโนธรรม  ใจหาญ  จ.กระบี่ รายงาน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น