จำนวนผู้เข้าชม

วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560

นราธิวาส จัดฝึกอบรมให้กับกลุ่มเป้าหมายผู้ต้องขังราชทัณฑ์ เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ ร่วมปฏิรูปประเทศไทยของรัฐบาลในการเดินหน้าสร้างความสำเร็จด้านการพัฒนากำลังคน


นราธิวาส จัดฝึกอบรมให้กับกลุ่มเป้าหมายผู้ต้องขังราชทัณฑ์  เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ ร่วมปฏิรูปประเทศไทยของรัฐบาลในการเดินหน้าสร้างความสำเร็จด้านการพัฒนากำลังคน


           เมื่อวันที่ 14 ธ.ค.60 นายสมพงศ์  สนิทมัจโร ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมให้แก่กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ (ผู้ต้องขังราชทัณฑ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่เรือนจำจังหวัด อำเภอเมืองนราธิวาส พร้อมกล่าวว่าสืบเนื่องจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน มีเป้าหมายส่งเสริมการมีงานทำและการฝึกทักษะอาชีพให้กับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะทุกกลุ่มทุกช่วงวัย 

     เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ ตามมาตรการ 8 วาระเร่งด่วน สอดคล้องกับนโยบายปฏิรูปประเทศไทยของรัฐบาล ในการเดินหน้าสร้างความสำเร็จด้านการพัฒนากำลังคน กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจึงมอบหมายให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน25 นราธิวาส ร่วมกับเรือนจำจังหวัดนราธิวาส การจัดฝึกอบรมครั้งนี้  ถือเป็นการบูรณาการความพร้อมรองรับการช่วยเหลือผู้ต้องขังราชทัณฑ์ ซึ่งการพัฒนาทักษะฝีมือ สร้างความพร้อมในทักษะฝีมือด้านอาชีพให้กลุ่มผู้ต้องขังราชทัณฑ์เป็นเรื่องที่ดีมาก ผู้ต้องขังที่จะพ้นโทษในอนาคตสามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างสุจริต ถูกกฎหมาย


    นับเป็นโอกาสดีที่สถาบันพัฒนาพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส ได้เข้ามาทำกิจกรรม ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้กับผู้ต้องขัง ในการปล่อยตัวพ้นโทษ ใช้ชีวิตในสังคม จำเป็นต้องมีวิชาชีพติดตัว ซึ่งการฝึกอบรมครั้งนี้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือจะมีหนังสือรับรอง เหมือนมีการรับรองการันตีให้  นำไปยื่นเป็นหลักฐานสมัครงานได้ ตนเองและเจ้าหน้าที่พร้อมส่งเสริมและเป็นกำลังใจให้ผู้ต้องขัง

                ด้านนายสมเกียรติ  เจษฎารมย์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส กล่าวว่า การฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ต้องขังราชทัณฑ์ตามโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ (ผู้ต้องขังราชทัณฑ์) ในวันนี้ (14 ธ.ค.60)  กำหนดจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ 

                          ในส่วนของจังหวัดนราธิวาส มีกลุ่มเป้าหมาย 30 คน ทำการฝึกอบรมในหลักสูตรอาชีพเสริม สาขาช่างก่ออิฐ-ฉาบปูน ระยะเวลาฝึกอบรม 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 14-20 ธันวาคม 2560 ทั้งนี้ภายหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรมแล้ว จะมีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานชาติ สาขาช่างก่ออิฐ ระดับ 1 ที่เรือนจำจังหวัดนราธิวาสต่อไป

ขอบคุณ ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...