จำนวนผู้เข้าชม

วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส กับการส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนจากเศษผ้าตามแนวศาสตร์พระราชา


วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส กับการส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนจากเศษผ้าตามแนวศาสตร์พระราชา


          สำนักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส จัดโครงการการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างวิถีชีวิตตามแนวศาสตร์พระราชา ในกิจกรรมการทผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า ให้กับกลุ่มแม่บ้านกลุ่มลุโบ๊ะบือซา ณ ชุมชนตำบลลุโบ๊ะบือซา ตำบลลุโบ๊ะบือซา อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส  ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ จำนวน 30 คน คาดสร้างรายได้มาจุนเจือครอบครัวได้ดี

          ดร.อุไรวรรณ ชินพงษ์ รอง ผอ.และหัวหน้าสำนักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส กล่าวว่า  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจัดกิจกรรมการผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า ในครั้งนี้ขึ้นมาเนื่องจากความต้องการของคนในชุมชน ที่ต้องจากที่จะใช้เศษผ้าที่เหลือจากกการตัดเย็บเสื้อผ้าที่มีจำนวนมากในชุมชนมาใช้ประโยชน์แทนการนำไปทิ้งโดยมีการสอดแทรกเอกลักษณ์ของความเป็นมลายูในชิ้นผลิตภัณฑ์

         เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าและเอกลักษณ์เฉพาะของตัวผลิตภัณฑ์ และเป็นการลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มรายได้ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้วิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการผลิตกระเป๋ามาสอนในการตัดเย็บกระเป๋าโดยเฉพาะมาสอน นอกกจากการสอนตัดเย็บกระเป๋าแล้วทางวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้จัดการสอนการทำบัญชีครัวเรือนเพื่อที่ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้จากการเข้าอบรมในครั้งนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน“โดยการจัดกิจกรรมยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของศาสตร์พระราชาเพื่อที่ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและนำไปประกอบอาชีพต่อไป ตามปรัชญาของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสที่ว่า “ พัฒนาบุคคล เพื่อเสริมสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง”

ขอบคุณข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...