จำนวนผู้เข้าชม

วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560

เทศบาลตำบลยี่งอ จ.นราธิวาส ทำพิธีเปิดและส่งมอบอาคารละหมาดจากผู้บริจาค เพื่อให้ประชาชนที่มาติดต่อราชการได้ประกอบพิธีละหมาดครบตามหลักศาสนา โดยไม่ต้องกังวนว่าจะขาดละหมาดในเวลามาติดต่อราชการ         เทศบาลตำบลยี่งอ จ.นราธิวาส ทำพิธีเปิดและส่งมอบอาคารละหมาดจากผู้บริจาค เพื่อให้ประชาชนที่มาติดต่อราชการได้ประกอบพิธีละหมาดครบตามหลักศาสนา โดยไม่ต้องกังวนว่าจะขาดละหมาดในเวลามาติดต่อราชการ


          ณ สำนักงานเทศบาลตำบลยี่งอ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส คุณหญิง ทตตบงกช จุนทะสุตธนกุล เป็นประธานในพิธีเปิดใช้อาคารและส่งมอบอาคารละหมาด มุสซัลลา ตึงกู อัล ราซีด (Mussalla tg Al-Rashid) แก่เทศบาลตำบลยี่งอ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส ซึ่งได้รับเงินบริจาคจากคุณมณฑา สังข์ทองในการสร้างอาคารละหมาดมอบให้กับเทศบาลตำบลยี่งอ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่มาติดต่อราชการได้ใช้อาคารหลังดังกล่าวในการประกอบพิธีละหมาดขณะมาติดต่อราชการ

          โดยมี นายรังสฤษฏ์ ราชมุกดา นายกเทศมนตรีตำบลยี่งอ ข้าราชการ ผู้นำศาสนา อีหม่ามประจำมัสยิด จ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครอง ประธานชุมชน ผู้นำท่องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่เทศบาล และประชาชนร่วมเป็นสักขีพยาน            นายรังสฤษฏ์ ราชมุกดา นายกเทศมนตรีตำบลยี่งอ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส เปิดเผยว่า ด้วยเทศบาลตำบลยี่งอ ได้รับการแจ้งความประสงค์จากคุณมณฑา สังข์ทอง ว่ามีความประสงค์จะบริจาคอาคารละหมาด ขนาด 4 เมตร ยาว 8.50 เมตร รวมพื้นที่ 34 ตารางเมตร โดยขออนุญาตให้สถานที่ราชการหรือที่ดินของเทศบาลตำบลยี่งอ

             เพื่อทำการก่อสร้างอาคารละหมาดดังกล่าวจนกว่าจะแล้วเสร็จ แล้วจะทำการส่งมอบอาคารละหมาดดังกล่าวให้กับทางเทศบาลตำบลยี่งอ เพื่อใช้ประโยชน์ในการให้บริการแก่ประชาชนของพี่น้องชาวมุสลิมที่เดินทางมาติดต่อราชการต่อไป ซึ่งสภาเทศบาลตำบลยี่งอได้อนุญาตให้ทำการก่อสร้าง และรับการบริจาคอาคารละหมาดดังกล่าวตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

          ซึ่งบัดนี้การก่อสร้างอาคารละหมาดได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยและคุณมณฑา สังข์ทอง ผู้บริจาคอาคารได้ส่งมอบอาคารให้กับทางเทศบาลตำบลยี่งอเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งทางเทศบาลตำบลยี่งอจะได้ใช้ประโยชน์อาคารหลังนี้สำหรับเป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการรวมถึงประชาชนทั่วไปตามความประสงค์ของผู้บริจาคต่อไป ทั้งนี้ได้ให้ชื่ออาคารละหมาดหลังนี้ว่า “Mussalla Tg Al-Rashid” (มุสซัลลา ตึงกู อัล ราชิด)
          ด้านคุณหญิง ทตตบงกช จุนทะสุตธนกุล กล่าวว่า ต้องขอคุณ คุณมณฑา สังข์ทอง ผู้บริจาคอาคารละหมาดให้กับเทศบาลตำบลยี่งอ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส ที่ได้เห็นความสำคัญของการประกอบศาสนกิจการละหมาดในศาสนาอิสลาม ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในกิจวัตรประจำวันของประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามจะต้องปฏิบัติ และเมื่อทุกคนได้ยึดถือและปฏิบัติตามหลักบทบัญญัติของศาสนาครบถ้วนแล้ว ก็ย่อมจะนำมาซึ่งความสงบสุขของประชาชนในพื้นที่ และนำมาซึ่งการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขต่อไป และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเทศบาลตำบลยี่งอจะได้ใช้ประโยชน์ตามความมุ่งหวังของผู้บริจาคให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป.

ขอบคุณข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...