จำนวนผู้เข้าชม

วันพุธที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ชมรมถ่ายภาพจังหวัดยะลา จัดนิทรรศการภาพถ่าย “ภาพ(สันติ)ภาพ จังหวัดชายแดนภาคใต้”


ชมรมถ่ายภาพจังหวัดยะลา จัดนิทรรศการภาพถ่าย ภาพ(สันติ)ภาพ จังหวัดชายแดนภาคใต้


          เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. ที่หอศิลป์สันติภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา  นายสัมพันธ์ มูซอดี  ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ ภาพ(สันติ)ภาพ จังหวัดชายแดนภาคใต้  ที่ทางชมรมถ่ายภาพจังหวัดยะลา (TheGangFotoYala)  จัดขึ้น โดยมี นายวรเชษฐ พรหมโอภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา  ผช.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา และนักศึกษา ประชาชน เข้าร่วมพิธีเปิดจำนวนมาก


        
         นายนครินทร์ ชินวรโกมล ประธานชมรมถ่ายภาพจังหวัดยะลา(TheGangFotoYala)  เปิดเผยว่า  สำหรับโครงการ ภาพ(สันติ)ภาพ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นภายหลังจาก เกิดเหตุสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ 4 อำเภอของ จ.สงขลา  ตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา ถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นเวลากว่า 13 ปี  ภาพของความรุนแรงตลอดระยะเวลากว่า 13 ปี ที่ผ่านมา ส่งผลกระทบอย่างรุนแรง ภาพของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในสายตาของคนไทยทั้งประเทศมองว่า เป็นพื้นที่ของความรุนแรง  ภาพความรุนแรงที่ผ่านมา ถูกจดจำ และถูกฝังอยู่ในความนึกคิดของคนไทยทั้งประเทศ


        

          “หลังจากที่รัฐบาล ได้มอบหมายให้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กองบังคับการตำรวจภูธรภาค 9 ส่วนหน้า ได้ร่วมกันกับพี่น้องประชาชน ในการแก้ไขปัญหา เพื่อยุติความรุนแรงที่เกิดขึ้น จนถึงปัจจุบัน ถือได้ว่า  สถานการณ์ความรุนแรง ได้ลดระดับลงเป็นอย่างมาก สถิติของเหตุการณ์ลดลงจนเกือบจะเข้าสู่สภาวะปกติ พี่น้องประชาชน มีสภาพความเป็นอยู่   ใช้ชีวิตกันตามปกติ

              มีการส่งเสริมการค้า การลงทุน ส่งเสริมการศึกษา การท่องเที่ยว ในหลายมิติ  พี่น้องประชาชน  มีสภาพความเป็นอยู่ดีขึ้น   โครงการ ภาพ(สันติ)ภาพ จังหวัดชายแดนภาคใต้จึงเป็นโครงการเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ที่จะถูกนำเสนอออกสู่สาธารณะ ในมุมมองของความสวยงามต่างๆ ที่มีอยู่ในพื้นที่ ได้เป็นอย่างดีนายนครินทร์ กล่าว             ประธานชมรมถ่ายภาพจังหวัดยะลา(TheGangFotoYala)   ยังกล่าวอีกว่า  สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้  ก็ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต. ในการจัดกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 4 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมที่หนึ่ง การลงพื้นที่ถ่ายภาพในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส  ซึ่งได้ดำเนินการไปเมื่อช่วงต้นเดือนตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา  จากนั้นในเดือนพฤศจิกายน 2560 ก็ได้ดำเนินกิจกรรที่สอง คือ ลงพื้นที่ถ่ายภาพที่จังหวัดปัตตานี  และลงพื้นที่ถ่ายภาพในจังหวัดยะลา  และอำเภอเบตง จังหวัดยะลา เป็นกิจกรรมที่สาม 

            โดยการลงพื้นที่ถ่ายภาพของ เดอะแก๊งค์โฟโต้ยะลา ทั้งสามครั้งที่ผ่านมานั้น ก็จะมีสมาชิกของชมรม ร่วมกับกลุ่มช่างภาพในแต่ละจังหวัด ร่วมกันลงพื้นที่บันทึกภาพความสวยงามในจังหวัดนั้นๆ มากกว่า 20 ชีวิต  ก่อนที่จะนำภาพที่ได้จากทั้ง 3 กิจกรรม มาคัดเลือกจำนวน 150 ภาพ  เพื่อจัดแสดงนิทรรศการในระหว่างวันที่ 13-20 ธันวาคม 2560 นี้ ที่หอศิลป์เพื่อสันติภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

ขอบคุณมูกะตา หะไร จ.ยะลา

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...