จำนวนผู้เข้าชม

วันพุธที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560

รักษาการศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ระบุตั้งเขตพื้นที่การศึกษามา 15 ปี ยังพบเด็กมีปัญหา โอเนตต่ำ เด็กยังด้อยการศึกษา ยันเป็นปัญหาโลกแตกระดับชาติที่ยังแก้ไม่ได้ คุณภาพการศึกษาจมดิ่ง


รักษาการศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ระบุตั้งเขตพื้นที่การศึกษามา 15 ปี ยังพบเด็กมีปัญหา โอเนตต่ำ เด็กยังด้อยการศึกษา ยันเป็นปัญหาโลกแตกระดับชาติที่ยังแก้ไม่ได้ คุณภาพการศึกษาจมดิ่ง


            นายอะเดช มุทะจินทร์ รอง ศึกษาธิการ จ.นราธิวาส รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส กล่าว่า ในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมา เกิดปัญหาระหว่างเขตพื้นที่หารศึกษา หรือชมรมผู้อำนวยการเขตฯบางส่วนได้ระบุถึงการทำงานของเขตพื้นที่การศึกษากับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทับซ้อนในเรื่องของอำนาจและทำให้เกิดการล่าช้าและส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

          ในขณะเดียวกันสำนักงานศึกษาธิการทั่วประเทศได้ตั้งหน้าตั้งตาทำงานในรอบ 5 เดือนที่ผ่านมายังไม่มีโอกาสได้ตอบโต้หรือพูดคุยชี้แจง ซึ่งระยะหลังปัญหาเริ่มบานปลายขึ้นปรากฏตามสื่อต่างๆส่งผลต่อบุคลากรของศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งจริงๆแล้วสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ถูกแต่งขึ้นตามมาตรา 44 โดยคำสั่งที่ 19/2560 ในเรื่องการปฏิรูปการศึกษาส่วนภูมิภาค เพราะในอดีตที่ผ่านมานั้น ปัญหาการศึกษาเป็นปัญหาโลกแตก โดยเฉพาะในเรื่องคุณภาพการศึกษาต่ำหรือได้ผู้เรียนที่มีคุณลักษณะที่ไม่พึงประสงค์จนกลายเป็นปัญหาในระดับชาติ เช่น โอเน๊ตต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 50 เปอร์เซ๊นต์ 

           อีกทั้งคุณภาพการศึกษาด้อยเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศต่างๆในกลุ่มอาเซียนและยังพบปัญหาเด็กออกกลางคัน ปัญหาคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน ตั้งแต่ตั้งเขตพื้นที่การศึกษามาอย่างน้อย 15 ปี พบคุณภาพการศึกษาจมดิ่งสะเปะสะปะต่างคนต่างทำและต้องมีอกภาพ ซึ่ง คสช.มองว่าคณะกรรมการบริหารการศึกษา อกศ.มีปัญหาที่ส่อไปในทางที่ไม่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจึงมีคณะกรรการศึกษาธิการจังหวัดขึ้น 15 คน เพื่อดูแลที่กั่นกรองมา ซึ่งทางเขตพื้นที่การศึกษาก็มองว่าทำให้ล่าช้า ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปัญหาจึงบายปลายและขัดแย้งขึ้นทำให้กลุ่มระดับบริหารกลุ่มหนึ่งให้สัมภาษณ์ออกสื่อกระทบมาตรา 44


            นายอะเดช มุทะจันทร์ ยังได้กล่าวต่อไปอีกว่า สิ่งที่ต้องการจะนำเสนอ คือ 1.ต้องเพียงว่า ความเป็นเอกภาพทางการศึกษาในเชิงบูรณาการ การประสานงานการมีส่วนร่วม ขอให้คงเดิม 2.คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดที่เกิดขึ้นภายใต้ศึกษาธิการจังหวัดพึ่งจะทำงานครบ 5 เดือน และการที่จะปรับเปลี่ยนก็ย่อมได้แต่ต้องใช้เวลา และต้องให้มรการพิสูจน์ชัดแล้วว่า มันดีขึ้นหรือไม่

          ซึ่งในอดีต 15 ปี ที่ผ่านมาปรากฏแก่สังคมแล้วว่าคุณภาพการศึกษาดิ่งลง การปฏิรูประบบการศึกษามันเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเพื่อปรับระบบการศึกษาให้ดีขึ้น และต้องใช้เวลา ซึ่งถ้าด่วนประเมินในขณะที่การทำยังไม่เสร็จสมบูรณ์และไม่ย่ำอยู่กับที่ และอาจจะมีบุคลกลุ่มหนึ่งเสียประโยชน์และอำนาจไปบ่ง แต่จุดมุ่งหมายต้องอยู่ที่ผู้เรียน

ขอบคุณข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส


0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...