จำนวนผู้เข้าชม

วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560

นราธิวาส กองกำลัง อำเภอรือเสาะกว่า 2,000 คนกล่าวปฎิญาณตน ฝึกทบทวน เสริมศักยภาพความเข้มแข็ง (ชมคลิป)

นราธิวาส กองกำลัง อำเภอรือเสาะกว่า 2,000 คนกล่าวปฎิญาณตน ฝึกทบทวน เสริมศักยภาพความเข้มแข็ง (ชมคลิป)
ภาพข่าว/ประพันธ์ ฤทธิวงศ์     เมื่อวันที่ 11  ธันวาคม  2560  เวลา 13.00 น. ที่สนามกีฬา เทศบาลตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส พล .ต.สมพล  ปานกุล ผบ.กกล.อส.จชต.   ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด การฝึกอบรมทบทวนกำลังประจำถิ่น (อส.)กำลังประชาชน กองกำลังประจำถิ่น (ชรบ)และ อรบ.เพิ่มประสิทธิภาพ ให้เข้มแข็งดูแลประชาชน     โดยมี นายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ นายอำเภอรือเสาะ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรือเสาะ กล่าวรายงานและต้อนรับ  โดยมี พันเอก ไพศาล หนูสังข์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส พ.อ.ทรงเดช    สุกนุ้ย  หัวหน้าฝ่ายยุทธการ หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส อ.พรชัย   นิ่มทัศนศิริ   หัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือนหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส  พ.อ.พสิษฐ์ ชาญเลขา ผบ.ฉก.ทพ.46    และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมในพิธี และให้การต้อนรับ      นายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ นายอำเภอรือเสาะกล่าวว่าการจัดโครงการฝึกทบทวนกำลังประจำถิ่น (อส.)และกำลังประชาชน (ชรบ.)  มีชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน และผู้นำหน่วย ชรบ อรบ.. ทุกหมู่บ้านจำนวน 72 หมู่บ้าน เข้ารับการฝึกอบรม จำนวนทั้งสิ้นกว่า 2,250 คนมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมแสดงพลังการขับเคลื่อนตามนโยบายของ กอ.รมน.ภาค 4 และตามยุทธศาสตร์ความมั่นคง จังหวัดชายแดนภาคใต้

     เพื่อฟื้นฟูและเพิ่มประสิทธิภาพของกำลังพลให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของกำลังประจำถิ่น และกำลังประชาชน โดยการฝึกทบทวน และเสริมสร้างความเข้มแข็ง ตลอดจนรับผิดชอบงานเชิงรับแทนกำลัง ให้มีความพร้อมทางด้านกายและใจ รวมถึงทักษะในด้านการใช้อาวุธประจำกาย ในการปฏิบัติหน้าที่และเพิ่
มขีดความสามารถในการดูแลความปลอดภัยให้กับ ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบจากการก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่   

         พร้อมทั้งผู้นำ ชรบ.ได้กล่าวคำปฎิญาณตน หลังจากนั้น  ได้มอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่แก่ชุด รักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน  อำเภอรือเสาะ พร้อมทั้งได้พบปะพูดคุยกับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน เพื่อให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่  


          โอกาสเดียวกันนี้  ได้ชมการแสดงมโนราห์ ชุมชนบ้านท่าเรือ สาธิตการยิงปืนฉับพลันของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน และการต่อต้านการซุ่มโจมตีของอาสาสมัครรักษาดินแดน รวมถึงการสวนสนามและการวิ่งสวนสนาม

          และพล .ต.สมพล  ปานกุล ผบ.กกล.อส.จชต. ได้เดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยและรับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46ได้พบปะและมอบแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย การขับเคลื่อนกำลังประจำถิ่นกำลังภาคประชาชนมาใช้ในภารกิจเชิงรับในการดูแลพื้นที่อย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ 


          พล .ต.สมพล  ปานกุล ผบ.กกล.อส.จชต. กล่าวว่า ขอขอบคุณและชื่นชม กำลังฯ ที่ร่วมกันดูแลพื้นที่เป็นอย่างดี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเท เสียสละ ช่วยกันอย่างเข้มแข็ง ทำให้แนวโน้มสถานการณ์ดีขึ้น การเกิดเหตุรุนแรงในพื้นที่ลดลง พร้อมย้ำให้ปฏิบัติตามแผนป้องกันตำบลอย่างจริงจัง เพื่อให้ควบคุมพื้นที่ได้ และปราศจากการก่อเหตุรุนแรง พี่น้องประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินต่อไป


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...