จำนวนผู้เข้าชม

วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ศาลเยาวชนและครอบครัวนราธิวาส จัดกิจกรรม “ศาลเยาวชนสัมพันธ์สันจร” ให้ความรู้นักเรียนระดับมัธยมตอนปลาย


ศาลเยาวชนและครอบครัวนราธิวาส จัดกิจกรรม “ศาลเยาวชนสัมพันธ์สันจร” ให้ความรู้นักเรียนระดับมัธยมตอนปลาย

              ณ ลานรวมใจรือเสาะชนูปถัมภ์ โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส นายนิกร เซ้งเถียร ผู้อำนวยการโรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ บุคลากรทางการศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมต้อนรับคณะทีมงานจากศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส ได้จัดทำโครงการ ศาลเยาวชนสัมพันธ์สันจรซึ่งเป็นการบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและคณาจารย์ จำนวน 100 คน 

          โดยมีนางนุชนภางค์ ศิริอัสสกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดงานในพิธี และนายอุทัย สุวรรณลี ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส เป็นผู้กล่าวรายงาน
            พร้อมทั้งนายทวีศักดิ์ ดาโอ๊ะ ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส ได้มีการบรรยายพิเศษเรื่อง ความรุนแรงในครอบครัวกับการไกล่เกลี่ยนายสุรศักดิ์ อุทัยเลิศ ผู้พิพากษาสมทบและผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาสได้บรรยายเรื่อง ครอบครัวอบอุ่นและนายพันธ์ บุญช่วย ได้บรรยายเรื่อง การไกล่เกลี่ยในสถานศึกษาและได้มีการมอบทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน เพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลและถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร -ขอบคุณข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...