จำนวนผู้เข้าชม

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560

นราธิวาส อำเภอเมือง มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบถุงยังชีพพระราชทาน เครื่องอุปโภค บริโภค แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่


นราธิวาส อำเภอเมือง มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบถุงยังชีพพระราชทาน เครื่องอุปโภค บริโภค แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ 


            เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 8.ธ.ค.60 ณ ห้องประชุมเกษมานุสรณ์ โรงเรียนบ้านมะนังกาหนี ต.มะนังตายอ อ.เมืองนราธิวาส นายวิลาศ รุจิวัฒนพงศ์ กรรมการบริหาร และประธานฝ่ายบรรเทาทุกข์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 


               พร้อมคณะเดินทางมาเป็นประธานมอบถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภค บริโภค ในพื้นที่ อ.เมืองนราธิวาส จำนวน 1,000 ชุด ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วม ซึ่งราษฏรที่เดินทางมารับมอบเครื่องอุปโภค บริโภคพระราชทานในครั้งนี้ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในความห่วงใยพสกนิกรของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูรอย่างหาที่สุดมิได้

            นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส กล่าวรายงานสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ อ.เมืองนราธิวาสต่อประธานมอบถุงยังชีพพระราชทานในครั้งนี้ว่า อ.เมืองนราธิวาส ประกอบด้วย 7 ตำบล 63 หมู่บ้าน 2 เทศบาล 5 อบต.ประชากร 122,491 คน สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นป่าพรุ ที่ราบลุ่มและที่ราบชายหาด ลักษณะเป็นดินพรุและดินทราย ไม่เหามะต่อการปลูกพืช 

             พื้นที่ทางใต้เป็นดินร่วนตะกอนน้ำพัดพา เหมาะแก่การปลูกยางพาราและไม้ผล มีความลาดเอียงจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก พื้นที่ส่วนใหญ่ติดกับอ่าวไทย แม่น้ำสายสำคัญที่ไหลผ่าน คือ แม่น้ำบางนรา ซึ่งเกิดจากต้นน้ำในอำเภอสุไหงปาดี อำเภอระแงะ และอำเภอตากใบ และไหลลงสู่ทะเลที่ตำบลบางนาคและในช่วงวันที่ 24 พ.ย. 2560 ที่ผ่านมา           มีฝนตกหนักครอบคลุมทุกพื้นที่ ส่งผลให้เกิดอุทกภัยเป็นวงกว้าง ทำให้เกิดสถานการณ์อุทกภัย เมื่อวันที่ 26 พ.ย.60 จนถึงปัจจุบัน เกิดอุทกภัยครอบคลุมทั้งอำเภอ จำนวน 7 ตำบล 63 หมู่บ้าน 35 ชุมชน มีผู้ประสบภัย จำนวน 8.042 ครัวเรือน 32,171 คน ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต บ้านเสียหายบางส่วน 21 หลัง พื้นที่การเกษตรเสียหาย 908 ไร่ บ่อปลา 1 บ่อ บ่อกุ้ง 1 บ่อ ปศุสัตว์ 6 ตัว ประกอบด้วย โค 3 ตัว แพะ 3 ตัว ถนน 21 สาย โรงเรียนได้รับผลกระทบ 58 แห่ง และปิดทำการ 58 แห่ง โรงเรียนได้รับความเสียหายบางส่วน 2 แห่ง

            จังหวัดนราธิวาส ได้มอบอำนาจใช้จ่ายเงินทดรองราชการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกรณีฉุกเฉินอำเภอละ 300,000 บาท ในการจัดหาอาหาร ถุงยังชีพ ข้าวกล่อง และน้ำดื่ม จำนวน 2,026 ชุด น้ำดื่ม 

ขอบคุณข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...