จำนวนผู้เข้าชม

วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560

นราธิวาส ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอสุไหงปาดี เปิดฝึกกองกำลังประจำถิ่นและกำลังประชาชนเพื่อฝึกความพร้อมและเสริมสร้างความเข้มแข็งในการร่วมปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยใน6 ตำบลของอำเภอสุไหงปาดี


นราธิวาส ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอสุไหงปาดี เปิดฝึกกองกำลังประจำถิ่นและกำลังประชาชนเพื่อฝึกความพร้อมและเสริมสร้างความเข้มแข็งในการร่วมปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยใน6 ตำบลของอำเภอสุไหงปาดี   


             ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอสุไหงปาดี เปิดฝึกกองกำลังประจำถิ่นและกำลังประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส โดยมีพลตรี สมพล ปานกุล รองแม่ทัพน้อยที่ 4 ผู้บังคับกองบังคับการควบคุมกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธาน


             โดยมี นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร นายอำเภอสุไหงปาดี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการอำเภอสุไหงปาดี พร้อมด้วยรองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่48 ผู้บังคับบัญชากองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสุไหงปาดี สถานีตำรวจภูธรสุไหงปาดี หัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธี ซึ่งมีการกล่าวคำปฏิญาณตน การเดินสวนสนาม  และการแสดงของกำลังประจำถิ่น 


           สำหรับการฝึกกำลังประจำถิ่น กำลังประชาชน ของ 6 ตำบล 50 หมู่บ้าน 6 ชุดคุ้มครองตำบล รวม 740 นาย ดำเนินการตามกลไกของศูนย์ปฏิบัติการอำเภอสุไหงปาดี เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กำลังประจำถิ่นและกำลังภาคประชาชน ในการรองรับการถ่ายโอนภารกิจเชิงรับจากฝ่ายทหาร ซึ่งศูนย์ปฏิบัติการอำเภอสุไหงปาดี เร่งขับเคลื่อนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม         เน้นการปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัย โดยมอบหมายให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และมวลชนอาสาสมัครต่างๆในพื้นที่ ร่วมกันรับผิดชอบในภารกิจสำคัญ เช่น การดูแลรักษาความปลอดภัยครู บุคลากรทางการศึกษา เส้นทาง และสถานที่ราชการต่างๆ รวมทั้งเขตเมืองเศรษฐกิจและชุมชนในอำเภอสุไหงปาดี การสร้างเครือข่ายข่าวภาคประชาชน สนับสนุนการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ขอบคุณข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส


0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...