จำนวนผู้เข้าชม

วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ย้ำ ต้องร่วมมือกันทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ใช้รถ ใช้ถนน เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ


ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ย้ำ ต้องร่วมมือกันทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ใช้รถ ใช้ถนน เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ

          วันนี้ 28 ธ.ค. 60 นายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ที่จุดตรวจบ้านปลักปลา อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พร้อมกล่าวว่า สืบเนื่องจากนโยบายประชารัฐร่วมใจของรัฐบาล ที่ต้องการให้หน่วยงานต่างๆ ร่วมมือกันในการป้องกัน และแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน เน้นการตรวจจับ ป้องกัน การรายงาน และการดูแลผู้บาดเจ็บ


          ในส่วนของจังหวัดนราธิวาส ได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ซึ่งเป็นช่วงที่มีวันหยุดยาวติดต่อกันหลายวัน และประชาชนใช้รถ ใช้ถนน เดินทางสัญจรกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวกันเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้แม้จะมีการรณรงค์กันมาก แต่ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุก็ยังมีสถิติเพิ่มสูงขึ้น ทุกคนต้องช่วยกันทำอย่างไรให้ลดอุบัติเหตุ

        ส่วนหนึ่งเกิดจากตัวผู้ขับขี่ด้วย เช่น การดื่มสุรา ต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาในภาพรวม ทั้งหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และผู้ใช้รถ ใช้ถนน อย่างไรก็ตามเห็นความตั้งใจในการปฏิบัติงานของทุกคนในวันนี้ ซึ่งเชื่อว่าสถิติการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จะลดลง          สำหรับศูนย์ปฏิบัติการร่วมฯ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส รวมทั้งหมด 27 จุด เจ้าหน้าผู้ปฏิบัติงานกว่า 350 คน ซึ่งเป็นการบูรณาการจากทุกภาคส่วนทั้งส่วนราชการและภาคประชาชน โดยบริหารจัดการที่มีคุณภาพ มุ่งเน้นการป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงอันเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน ทั้งจากคน พาหนะ ถนนและสิ่งแวดล้อม ควบคู่การสร้างความตระหนักและจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนน ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนมากขึ้น


        ซึ่งได้กำหนดช่วงการรณรงค์ฯ ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ถึง 3 มกราคม 2561 โดยใช้หัวข้อในการรณรงค์ว่า ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร

ขอบคุณ ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...