จำนวนผู้เข้าชม

วันพุธที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2560

สตูล จัดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ และเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561(ชมคลิป)

สตูล จัดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ และเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561(ชมคลิป)        เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วิทยาลัยเทคนิคสตูล นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานจัดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ และพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ภายใต้แนวคิดในการรณรงค์ ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” 

       โดยมีคณะกรรมการการจัดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติจังหวัดสตูล คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่ 2561 หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เครือข่ายกู้ชีพกู้ภัย อาสาสมัคร ประชาชน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

         นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ของทุกปีเป็นช่วงเวลาที่มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน และมีประชาชนจำนวนมาก ใช้รถ ใช้ถนน ในการเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยว ดังนั้นจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูงกว่าช่วงปกติ หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ทุกภาคส่วน ได้ตระหนักเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันอุบัติเหตุ

          เพื่อร่วมกันลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว โดยการดำเนินงานครั้งนี้ภายใต้แนวคิด ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจรเพื่อสร้างความตระหนักรับรู้ และกระตุ้นเตือนจิตสำนึกให้ประชาชน ใช้รถ ใช้ถนน ด้วยความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น ปฏิบัติตามกฎจราจร และเคารพกฎหมายอย่างเคร่งครัด

        นางสาวสุนารี บุญชุบ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล กล่าวว่า จังหวัดสตูล จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดตั้งจุดตรวจจุดบริการในพื้นที่ 7 อำเภอ โดยจะควบคุมเข้มข้น ในระยะดำเนินการระหว่าง วันที่ 28 ธันวาคม 2560 ถึง 3 มกราคม 2561

       ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการเนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ การให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา ในหลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้นหากประสบเหตุ การให้เทคนิคความรู้เรื่องการระงับอัคคีภัยเบื้องต้น พิธีการอ่านสาส์นนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ พิธีไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิตเนื่องจากเหตุภัยพิบัติทุกรูปแบบ เป็นเวลา 1 นาที

         นอกจากนี้ยังมีพิธีปล่อยขบวนรถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัย รณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ โดยขับขี่รณรงค์ไปบนถนนทุกสายในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองสตูล เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 และลดการสูญเสียทุกรูปแบบต่อไป


ขอบคุณสตูล // นิตยา แสงมณี

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...