จำนวนผู้เข้าชม

วันอังคารที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2560

กระบี่ จัดกิจกรรมวันคนพิการสากล ในปี 2560 ภายใต้ “การเปลี่ยนผ่านสู่สังคมที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน” เพื่อส่งเสริมความเข้าใจของสังคมเกี่ยวกับคนพิการ

กระบี่ จัดกิจกรรมวันคนพิการสากล ในปี 2560  ภายใต้ การเปลี่ยนผ่านสู่สังคมที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน”  เพื่อส่งเสริมความเข้าใจของสังคมเกี่ยวกับคนพิการ


      เมื่อวันที่  26 ธันวาคม 2560ณ ห้องประชุมช้างเผือก องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ จัดกิจกรรมวันคนพิการสากล ในปี 2560 นี้  ภายใต้ การเปลี่ยนผ่านสู่สังคมที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน”  เพื่อส่งเสริมความเข้าใจของสังคมเกี่ยวกับคนพิการและให้โอกาสคนพิการได้มีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมของสังคมอย่างสร้างสรรค์เป็นธรรมและเสมอภาคกับคนทั่วไป โดยมีพันตำรวจโท หม่อมหลวง กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดกระบี่ ประจำปี 2560


       โดยจังหวัดกระบี่ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ องค์กรด้านคนพิการ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนพิการได้รับทราบนโยบายมาตรการแนวทางของรัฐในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการและส่งเสริมความเป็นธรรมเสมอภาคเท่าเทียมในทุกภาคส่วนของสังคม และการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆในสังคมอย่างเสมอภาค และพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่องค์กรที่ให้การสนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น จำนวน 6 แห่ง

         ทั้งนี้ภายในงานได้มีกิจกรรมการให้ความรู้ เรื่องสิทธิประโยชน์แก่คนพิการ  กิจกรรมเล่นเกม นันทนาการ   และร่วมมอบเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ จำนวน 9 ท่าน  มอบรถเข็นให้แก่คนพิการ จำนวน 2 คัน และรถเข็นแบบโยก 1 คัน กิจกรรมการจับฉลากของขวัญรางวัลพิเศษแก่คนพิการ


      ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนซึ่งแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและความเหลื่อมล้ำ เสริมสร้างสังคมที่ปราศจากอุปสรรค การเข้าถึงสภาพแวดล้อม ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับคนพิการ การให้โอกาสให้เกียรติและกำลังใจเพื่อให้คนพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิ


       การจัดสวัสดิการด้านต่างๆ อย่างเสมอภาค เท่าเทียม ทั่วถึง และเป็นธรรม ซึ่งเป็นการเตรียมสภาพแวดล้อม ส่งเสริมสิทธิความเสมอภาคที่เป็นจริงในการเข้าถึงตึกอาคาร บริการและสถานที่ต่างๆด้วยความ สะดวก ปลอดภัย ทันสมัยของกลุ่มคนพิเศษโดยเฉพาะคนพิการ คนป่วยพักฟื้น สตีมีครรภ์ และครอบครัวที่มีเด็กเล็ก อีกทั้งเป็นการขับเคลื่อนและพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลอีกด้วย

  ขอบคุณข้อมูลภาพ/ข่าว/กระบี่

ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง รายงาน

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...