จำนวนผู้เข้าชม

วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ปัตตานี พลเอก มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล/ที่ปรึกษาผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ เป็นประธานเปิดโครงการปฏิบัติธรรมคณะผู้บริหารและคณะกรรมการ ชมรมพุทธรักษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2560


 ปัตตานี พลเอก มณี  จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล/ที่ปรึกษาผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ เป็นประธานเปิดโครงการปฏิบัติธรรมคณะผู้บริหารและคณะกรรมการ ชมรมพุทธรักษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2560

         เมื่อ ๒๓ ธ.ค.๖๐ เวลา ๐๘๓๐ พลเอก มณี  จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล/ที่ปรึกษาผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ เป็นประธานเปิดโครงการปฏิบัติธรรมคณะผู้บริหารและคณะกรรมการ ชมรมพุทธรักษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ จำนวน ๑๐๐ คน        ในพื้นที่ จชต. และ ๔ อำเภอจังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ ๒๒ ๒๔ ธ.ค.๖๐ ณ โรงแรม ซีเอส ปัตตานี


        ต่อมา เวลา ๑๓๐๐ ได้เดินทางไปเป็นประธานในการทอดผ้าป่าสามัคคีวัดสารพฤกษาวาส (วัดไม้แก่น) หมู่ที่ ๒ ตำบลเนินงาม  อำเภอรามัน  จังหวัดยะลา ร่วมกับข้าราชการและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เพื่อนำปัจจัยไปซ่อมแซมบูรณะกุฏิหลังเก่าและก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์รวมทั้งเสนาสนะภายในวัดเพื่อใช้ในกิจการของพระพุทธศาสนาต่อไป


        หลังจากนั้นได้พบประชาวบ้านในพื้นที่ไม้แก่น จำนวน ๑๑ ครัวเรือน เพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจนโยบายการดำเนินงานของรัฐบาล และของ ผทพ. รวมทั้งรับทราบปัญหาความเดือดร้อนในเรื่องความปลอดภัย, การประกอบอาชีพ/อาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้, ทางวัดและราษฎรต้องการให้มีบ่อน้ำบาดาลในการใช้บริโภคอย่างเพียงพอ, การซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้


        และต้องการจัดหาพื้นที่ทำกินเพิ่มเติมซึ่งปัญหาดังกล่าว ได้มอบหมายให้ ฉก.ทพ.๔๑ สำรวจความต้องการอย่างละเอียดและครอบคลุมทุกประเด็นและจะจัดประชุมหารืออีกครั้งใน ๒๖ ธ.ค.๖๐ เวลา ๑๓๓๐ โดยได้เชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและแก้ไขปัญหาต่อไป

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...